Min Renovasjon krever nytt adressesøk

Asker har fått nytt kommunenummer som følge av sammenslåingen. Det betyr at du må legge inn adressen din på nytt i appen for at den skal fungere.

Illustrajonsbilde av logo for en app

Slik gjør du det

  1. Gå inn i appen Min Renovasjon på mobilen din.
  2. Slett adressen din:
    • For iPhone: Trykk og hold på adressen. Dra mot venstre.
    • For Android: Trykk og hold på adressen . Velg "Slett".
  3. Velg "Legg til sted" eller trykk på + tegn i høyre hjørne.
  4. Velg kommune og adresse på nytt.
  5. Klikk på "Tømmekalender" og sett varsel om du ønsker det.