Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nordisk merkeordning for kildesortering

Nye kildesorteringssymboler og farger skal gjøre det enklere å kildesortere.

Kildesortering skal bli enklere

For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert en nordisk merkeordning for avfall som på sikt skal tas i bruk i hele landet. Merkene for de ulike avfallstypene har forskjellige farger og symboler, noe som skal gjøre det enklere å kjenne de igjen fra sted til sted. Blant annet er lilla den nye fargen for plast.  

Fram til nå har merkingen for de ulike avfallstypene vært forskjellig fra kommune til kommune, og land til land. Det har vært få føringer, og du har kanskje opplevd at det har vært en variant hjemme, en annen på jobb, en på hytta og flere andre varianter ute i det offentlige rom. Med den nye merkeordningen skal det bli enklere og mindre forvirrende å sortere riktig.

Allerede nå kan du blant annet se de nye merkene på emballasjen på mange dagligvareprodukter rundt om i hele landet (se eksempelbilder under).

Gradvis utrulling

Her i Asker vil du i løpet av 2021 se de nye merkene på skiltene våre på gjenvinningsstasjonene, i sorteringsguiden vår, på poser og sekker til avfall, samt gradvis på avfallsbeholderne enten som klistremerke eller som ny farge på lokket.

For å unngå «bruk-og-kast» skal de gamle avfallsbeholderne og lokkene brukes så lenge som mulig. Dette blir kun byttet ut ved behov hvis de er slitt og ødelagt. I en overgangsfase vil det derfor være en blanding av nytt og gammelt utstyr, og ny og gammel merking rundt om i kommunen. Det vil ta flere år før alle husstander har lokk som er i henhold til ny merkeordning.

Som en midlertidig løsning vil det være mulig å bestille merking av de gamle beholderne, i form av klistremerker.

Bestilling av nye merker

Ønsker du å merke avfallsbeholderne dine med de nye symbolene? Du kan bestille klistremerker ved å ta kontakt med .

Vil du lese mer om dette?

Avfall Norge: Lanserer ny, felles merkeordning for kildesortering 

Sortere.no: Merkeordning for kildesortering

Grønt Punkt Norge: Nye emballasjemerker 2020

Har du spørsmål om den nye merkeordningen? Ta gjerne kontakt med avdeling Avfall og gjenvinning på .