Nordisk merkeordning for kildesortering

Nye kildesorteringssymboler og farger skal gjøre det enklere å kildesortere.

Foto: LOOP

Kildesortering skal bli enklere

For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert en felles nordisk merkeordning for avfall. Merkene for de ulike avfallstypene har forskjellige farger og symboler, slik at man kan kjenne de igjen fra sted til sted. Merkeordningen er basert på det de har i Danmark, som ble lansert der i 2017 etter en grundig prosess. Her i Norge er mange kommuner godt i gang med å ta i bruk de nye merkene. Det er de også i flere av de andre nordiske landene.

Tidligere har det vært få føringer på hvilke farger man skal bruke. Derfor har det vært opp til hver enkelt kommune, selskap eller bedrift å bestemme hvilken farge som skal brukes for å vise hvor man skal kaste ulike avfallstyper. Med den nye merkeordningen skal det bli enhetlig symbol- og fargebruk, og dermed enklere og mindre forvirrende å sortere riktig.

Ved å gjøre kildesortering så enkelt som mulig kan vi gjenvinne mer og bruke råvarene på nytt. Feilsorteringer gjør at mindre blir gjenvunnet, og reduserer muligheten til å bruke verdiene på en effektiv og lønnsom måte.

Visste du at emballasjen på mange dagligvareprodukter rundt om i hele landet er merket med de nye symbolene? Se gjerne eksempelbildene lenger ned på siden.

Gradvis utrulling

Her i Asker vil du i løpet av 2021 se de nye merkene på skiltene våre på gjenvinningsstasjonene, i sorteringsguiden vår, på poser og sekker til avfall, samt gradvis på avfallsbeholderne enten som klistremerke eller som ny farge på lokket.

For å unngå «bruk-og-kast» skal de gamle lokkene brukes så lenge som mulig. Dette blir kun byttet ut ved behov hvis de er slitt og ødelagt. I en overgangsfase vil det derfor være en blanding av nye og gamle lokk, og ny og gammel merking rundt om i kommunen.

Det vil ta flere år før alle husstander har lokk som er i henhold til ny merkeordning. Som en midlertidig løsning vil det være mulig å bestille ny merking av de gamle beholderne i form av klistremerker.

Bestilling av nye merker

Ønsker du å merke avfallsbeholderne dine med de nye symbolene? Du kan bestille klistremerker ved å ta kontakt med eller ved å melde fra i appen Min Renovasjon.

Vil du lese mer om dette?

Avfall Norge: Lanserer ny, felles merkeordning for kildesortering 

Sortere.no: Merkeordning for kildesortering

Grønt Punkt Norge: Nye emballasjemerker 2020

Har du spørsmål om den nye merkeordningen? Ta gjerne kontakt med avdeling Avfall og gjenvinning på .