Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ny merkeordning for kildesortering

Har du lagt merke til de nye kildesorteringssymbolene? Du kan blant annet se de på mange produkter i matbutikken.

Kildesortering skal bli enklere

For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert en ny, nasjonal merkeordning for avfall som på sikt skal tas i bruk i hele Norden. Merkene for de ulike avfallstypene har forskjellige farger og symboler som skal gjøre det enklere å kjenne de igjen fra sted til sted.

Bakgrunnen for dette er at fram til nå har vi kunnet oppleve at merkingen for de ulike avfallstypene er ulike, for eksempel fra kommune til kommune. Det kan være en variant hjemme, en annen på jobb, på hytta eller ute i det offentlige rom - og det kan være forvirrende for den som ønsker å sortere riktig. Det har vært få føringer, og derfor er en felles nasjonal merkeordning for avfall mer enn velkommen og etterlengtet blant kommuner og interkommunale avfallsselskaper i landet - også her i Asker.

Allerede nå kan du se de nye merkene på emballasjen på flere av produktene i dagligvarebutikken. Emballasjeprodusentene er godt i gang!

Gradvis utrulling

Her i Asker vil du i løpet av våren 2021 se de nye merkene på skiltene våre på gjenvinningsstasjonene, i sorteringsguiden vår, på poser og sekker til avfall, samt gradvis på avfallsbeholderne enten som klistremerke eller som ny farge på lokket.

For å unngå «bruk-og-kast» skal de gamle avfallsbeholderne og lokkene brukes til de er helt utslitt. I en overgangsfase vil det derfor være en blanding av nytt og gammelt utstyr, og ny og gammel merking rundt om i kommunen. Det vil ta flere år før alle husstander har beholdere som er i henhold til ny merkeordning.

I løpet av våren vil du kunne bestille eller selv hente nye klistremerker for de ulike avfallstypene til å ha på avfallsbeholderne hjemme. Mer informasjon om dette kommer.

Vil du lese mer om dette?

Avfall Norge: Lanserer ny, felles merkeordning for kildesortering 

Sortere.no: Merkeordning for kildesortering

Grønt Punkt Norge: Nye emballasjemerker 2020

Har du spørsmål om den nye merkeordningen? Ta gjerne kontakt med avdeling Avfall og gjenvinning på .