Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ny renovatør i tidligere Asker

Noen innbyggere i tidligere Asker kommune vil få nye tømmedager fra 6. april. Dette er som følge av at vi har en ny avtale om innsamling av avfall.

Nye tømmedager

De færreste får nye tømmedager, men sjekk appen Min Renovasjon eller vår digitale tømmekalender for å se om det kanskje gjelder deg. Vær oppmerksom på at det kan være nye tømmedager i forbindelse med påsken og andre helligdager.

Endringen i tømmedager gjelder ikke innbyggere i tidligere Røyken og Hurum kommuner.

Nye renovatører og oransje biler

Fra 6. april har vi en ny avtale om innsamling av avfall i området tidligere Asker. Det betyr at firmaet NordRen kommer til å samle inn avfall i hele kommunen, med sine oransje biler. NordRen samler allerede inn avfall i området tidligere Røyken og Hurum.

Renovatørene nord i kommunen er helt nye og de har mye de skal bli kjent med. Det gjøres en stor jobb på opplæring for at de blant annet skal bli godt kjent med rutene de skal kjøre. I en slik overgang er vi kjent med at det kan bli forsinkelser, forglemmelser eller at noe ikke fungerer som det skal fra start. Vi ber våre innbyggere om å være tålmodige – både med renovatørene og med kommunen.

Hvorfor nytt firma og nye renovatører nå?

Det forrige firmaet Norsk Gjenvinning AS sa opp kontrakten med tidligere Asker kommune for ett år siden. Det siste året har derfor gått med på å få på plass en ny avtale. Oppstarten med ny renovatør har vært planlagt i mange måneder slik at biler og mannskaper er på plass til 6. april.