Ny tømmekalender

Fra 1. september 2023 er det nye hentedatoer for avfallet ditt.

Renovatør som tømmer beholdere i renovasjonsbil

Ny tømmekalender er klar

Mange vil få nye tømmedager, og noen vil oppleve en forsinkelse av første tømming i overgangen til nye ruter. Den nye tømmekalenderen er klar, og du finner den i appen Min Renovasjon eller på denne siden.

Noen av tømmedagene endres i overgangen til nye ruter. Dersom du vanligvis får varsling via appen Min Renovasjon eller på SMS, vil dette oppdateres automatisk. Dersom du pleier å skrive ut kalenderen, er den nå klar til utskrift med nye datoer via denne siden.

Overgang til ny kalender

I overgangen fra gammel til ny kalender, kan noen oppleve at det blir en kort forsinkelse i tømmingen av avfall. Hvor lang den mulige forsinkelsen er, avhenger av avfallstypen:
  • Restavfall og matavfall: maksimalt 4 dager
  • Papp/papir og plastemballasje: maksimalt 8 dager
  • Glass- og metallemballasje: maksimalt 21 dager
Den største endringen gjelder for de som tidligere har hatt tømming av papp/papir og plastemballasje hver tredje uke, og nå får tømt hver fjerde uke. Frem til nå har vi hatt rutesystemer fra de tidligere tre kommunene Røyken, Hurum og Asker. Fra 1. september blir det samme ordning i hele kommunen. Da får vi en mer effektiv og oversiktlig renovasjonstjeneste.

Ta kontakt med oss

Dersom du opplever problemer knyttet til sjeldnere tømming, anbefaler vi å bestille en større beholder. Mer informasjon om dette finner du på denne siden. Du kan gjøre endringer på din beholderløsning ved å sende en melding i appen Min Renovasjon. Du kan også ta kontakt med oss på Innbyggertorgene, så finner vi en løsning. 

Vi ber om tålmodighet fra deg som kontakter oss, ventetiden er noe lenger i denne overgangsfasen.

Du kan lese mer om den nye renovasjonsordningen på denne siden.