Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nye priser og gebyrer

Nå er det nye gebyrer for levering av avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Det er også endringer i renovasjonsgebyret.

Gebyrer på Yggeset gjenvinningsstasjon

Fra januar 2021 vil nye priser være gjeldende når du leverer avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Du vil blant annet oppleve en økning fra 50 kr til 60 kr ved levering av blandet avfall inntil 150 kg.

Follestad gjenvinningsstasjon vil det fortsatt være fri levering av avfall. Kostnadene ved å drifte denne stasjonen blir finansiert gjennom renovasjonsgebyret du betaler.

På sikt forventer vi at det blir lik ordning på begge gjenvinningsstasjonene. Hvilken løsning det blir, og når den endringen eventuelt skjer, er ikke bestemt.

Renovasjonsgebyr

Fra 01.01.2021 vil alle innbyggere i kommunen ha samme struktur på renovasjonsgebyret. Det betyr at alle vil ha et fast grunnbeløp, i tillegg til et variabelt beløp. Dette er en endring du som innbygger i tidligere Røyken eller Hurum kommune vil legge merke til.

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene ved å drive renovasjonstjenesten i Asker.

Det variable beløpet regnes ut i forhold til volumet du har på restavfallsbeholderen din. Det betyr at du kan ha så store beholdere til kildesortert avfall du vil, uten noen ekstra kostnad. Med andre ord vil god kildesortering lønne seg. Er dere flere som deler restavfallsbeholder, blir dette beløpet fordelt på alle i samarbeidet.

Se Avtaler og priser renovasjon for priseksempler og flere detaljer omkring utregning av gebyret.

Årsak til prisøkning

Økt gebyr skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjons- og gjenvinningsbransjen. Tilbudsprisen fra leverandører har blitt høyere.

Kommunen har måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Kommunen skal ikke tjene penger på tjenesten.

Gebyret du betaler dekker blant annet:

  • forsvarlig innsamling av avfallet
  • videre transport og behandling av avfallet
  • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
  • reparasjon og utskiftning av beholdere
  • drift av gjenvinningsstasjonene
  • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
  • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
  • administrasjon i kommunen

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss på .