Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Renovasjon i ny kommune

Fra 1. mars 2020 har Asker kommune ansvaret for renovasjonen i hele den nye kommunen. Det vil ikke bli noen vesentlige endringer eller utvidelse i tjenestetilbudet med det første.

Ingen utvidelse i tjenestetilbudet

Det er politisk vedtatt at renovasjonsordningene i de tre tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum skal fortsette som før. Det betyr at det ikke vil bli noen vesentlige endringer eller utvidelse i tjenestetilbudet med det første.

I tiden som kommer vil det derfor være noen forskjeller basert på hvor i kommunen du bor. Det er blant annet forskjeller i hvilket avfall som hentes hjemme og hva som må leveres til et returpunkt eller til en gjenvinningsstasjon.

I nedtrekksmenyen under finner du svar på ulike spørsmål om renovasjonstjenesten i den nye kommunen. Klikk på spørsmålet for å få opp svaret.

Spørsmål og svar

Vil det bli endring i tømmedager?

Enkelte kan oppleve å nye tømmedager fra og med mars/april.

Vi forsøker i størst mulig grad å unngå at innbyggere får nye tømmedager, men noen ganger er det nødvendig for å optimalisere rutene til renovatørene og gjøre tjenesten mest mulig effektiv.

Vil renovasjonsgebyret bli dyrere?

Gebyret går opp ca. 20 % for alle i 2020. Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Kommunen skal ikke tjene penger på tjenesten. Her kan du lese mer om prisene og hva gebyret dekker.

Årsak til økt gebyr

Økt gebyr skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjonsbransjen. Tilbudsprisen fra leverandører har blitt høyere. 

Asker kommune er opptatt av at arbeidsbetingelsene til renovatørene er i henhold til avtaleverket i arbeidslivet. 

Kommunen har måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

 

Vil det bli endringer i hvilke beholdere jeg har hjemme?

Nei, det vil ikke bli noen endringer med det første.

På sikt vil det bli en harmonisering slik at tjenestetilbudet blir det samme i hele kommunen. Da kan det bli endringer i antall avfallsbeholdere og størrelsen på disse. Det er opp til kommunestyret å avgjøre hvordan dette blir.

Kan alle få en egen beholder til glass- og metallemballasje?

Tilbudet om egen beholder til glass- og metallemballasje gjelder dessverre bare for innbyggere som bor i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Nord i kommunen må glass- og metallemballasje leveres til et returpunkt.

Større sameier og borettslag i tidligere Asker kan få en egen ordning med oppsamling av glass- og metallemballasje. Ta kontakt med innbyggerservice og avdeling for avfall og gjenvinning for mer informasjon om dette.

Kan alle få beholder til plastemballasje?

Per i dag gjelder tilbudet om beholder til plastemballasje dessverre bare i tidligere Asker. Innbyggere i tidligere Røyken og Hurum må fortsette å bruke plastsekk.

Vil matavfallsposer bli mulig å hente i alle dagligvarebutikker i kommunen?

Tilbudet om å hente matavfallsposer i butikk vil dessverre ikke bli utvidet med det første. Det betyr at matavfallsposer kan hentes i dagligvarebutikker nord i kommunen. Alternativet er å knyte på en matavfallspose på en av beholderne hjemme, og dermed få en rull utlevert av renovatøren ved neste tømming.

På flere av innbyggertorgene har innbyggerservice et lite lager med matavfallsposer slik at man også kan hente der (Tofte, Sætre, Spikkestad, Heggedal, Asker sentrum).

Kan alle levere avfall på både Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjon?

Fra 1. mars kan alle innbyggere i kommunen benytte seg av begge gjenvinningsstasjonene. Vi oppfordrer til å benytte den gjenvinningsstasjonen som er nærmest, slik at det blir minst mulig kjøring.

Yggeset gjenvinningsstasjon er det brukerbetaling for levering av de fleste avfallstyper, med unntak av hageavfall og miljøfarlig avfall. Leverer du kun hageavfall og/eller miljøfarlig avfall, er det gratis.

Follestad gjenvinningsstasjon er kostnadene dekket gjennom renovasjonsgebyret. Det betyr at det ikke er betaling på stedet. Follestad gjenvinningsstasjon tar ikke imot avfall fra bedrifter og næringsvirksomheter.