Rødboksordningen er under evaluering

Det er uavklart om rødboksordningen for innsamling av EE-avfall og farlig avfall i tidligere Asker skal fortsette.

Bilde av rød boks for innsamling av farlig avfall

Rødboks ikke i tømmekalenderen

Tømmedager for rødboks er ikke å finne i tømmekalenderen for de som er del av ordningen i tidligere Asker kommune. Årsaken er at det er uavklart om ordningen skal fortsette eller ikke. Hvis ordningen fortsetter, vil den ikke bli utvidet til å gjelde flere husstander. Beslutningen vil tas ca. 1. mars og da vil det komme mer informasjon.

Dersom innsamling av rødboks gjennomføres denne våren, vil det skje i uke 17, 18 og 19. Eventuelle datoer vil bli publisert etter 1. mars.

Gratis levering

Husk at farlig avfall og EE-avfall alltid kan leveres gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon. EE-avfall kan også leveres gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk eller lignende).