Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Rødboksordningen i Asker nord

Nå er det avklart at rødboksordningen for innsamling av EE-avfall og farlig avfall i Asker nord skal fortsette i 2020.

Bilde av rød boks for innsamling av farlig avfall

Rødboksinnsamling vår/sommer 2020

Innsamling av rødbokser vil foregå i uke 24, 25 og 26, fra og med mandag 8. juni til og med 26. juni. Siste oppsamlingsdag for uteblitte rødbokser er i torsdag 2. juli i uke 27.

Datoer for den enkelte vil komme opp i tømmekalenderen i løpet av mars/april.

Tømmedager for rødboks har ikke vært å finne i tømmekalenderen for de som er del av ordningen i tidligere Asker kommune. Årsaken er at det har vært uavklart om ordningen skal fortsette eller ikke. Tilbudet gjelder i Asker nord, men ikke for de som bor i leilighet.

Det blir også innsamling av rødbokser høsten 2020. Hva som skjer etter dette er ikke avklart.

Gratis levering

Husk at farlig avfall og EE-avfall alltid kan leveres gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon. EE-avfall kan også leveres gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk eller lignende).