FellesSkapet er et kjøleskap for matdeling som skal bidra til å redusere matsvinn. FellesSkapet er åpent for alle, og kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som har overskuddsmat. Her kan du både levere og hente mat gratis.

Ordfører åpner FellesSkapet
FellesSkapet på Heggedal innbyggertorg åpnet torsdag 6. september. På bildet: Per Sletaune (leder for Heggedal Nærmiljøsentral), ordfører Lene Conradi, MayGunn Riis (lokal kunster som har dekorert døra til skapet), Ingvild Apelseth Hage fra Kommunalteknisk avdeling og Marte Elice Kjølstad (leder for Heggedal innbyggertorg).

Denne maten kan du legge i Fellesskapet

  • mat i originalforpakning som ikke er åpnet
  • mat som ikke har passert «siste forbruksdag»
  • mat som du har dyrket i egen hage

FellesSkapet finner du på Heggedal innbyggertorg.

Lats ned appen Foodlist

Tomas Elton Haug - gründer i Foodlist - er en av initiativtakerne for FellesSkapet. Han har laget app'en Foodlist som vi bruker for å registrere hvilken mat som er i skapet. Så ved å laste ned appen og registrere deg, kan du gå inn og sjekke hva som ligger i FellesSkapet til enhver tid.

Kutte matsvinn

Vi har satt oss som mål å redusere matsvinnet i Asker med 30 % innen 2025, og er Norges første kommune som starter opp en slik aktivitet som et tiltak for å nå dette målet. Med FellesSkapet i Heggedal ønsker vi å skape enda mer oppmerksomhet rundt arbeidet med å kutte matsvinn i kommunen.

I tillegg til deling av mat skal området rundt kjøleskapet benyttes til aktiviteter som gir informasjon og praktisk veiledning i hvordan du som innbygger i Asker kan redusere matkasting i eget hjem.

FellesSkapet for matdeling er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune, Heggedal innbyggertorg, Heggedal Nærmiljøsentral, Foodlist AS og Elkjøp. Aktiviteten er underlagt Mattilsynets reglement slik at matsikkerheten er ivaretatt.