Asker kommune plasserer ut gratis ombruksbøker i strandhus på flere av strendene, og i bokbytteboder tilknyttet innbyggertorg. Tjenesten gjelder om sommeren (mai - september).

Strandhus

I strandhusene og i bokbytteboden kan du finne deg en bok du har lyst å lese, eller ta med en bok til en venn.

Bøker fra Yggeset gjenvinningsstasjon

I ombruksbua på Yggeset gjenvinningsstasjon er det en pallekasse der du kan legge inn bøker du ønsker skal gå til ombruk.

Bøkene må være i god stand, rene og hele. Asker bibliotek sorterer deretter ut de bøkene som passer til ombruk.

Fremme holdninger

Asker kommune ønsker å fremme holdninger som ombruk, delingskultur og utlån fremfor bokkjøp, for på den måten å redusere avfallsmengdene.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Asker bibliotek, Yggeset gjenvinningsstasjon, Drengsrud arbeidssenter og Natur og idrett.

Ombrukstips

Har du bøker i god stand bør du tenke ombruk som gir størst miljønytte.

  • Selg bøkene på nettsider, ombruks-apper og Facebook-side
  • Bytt inn hos en brukthandel, eller gi bort til loppemarked, lokale bokklubber, eller la ting gå i arv.

Hvert år får Yggeset gjenvinningsstasjon inn ca 80 tonn med bøker. De fleste av disse bøkene er dessverre utslitte, eldre og utdaterte bøker så de går videre til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Kildesorteringstips

  • Bøker med innbinding må du kaste som restavfall. Du kan alternativt fjerne innbindingen og kaste innmaten som papiravfall. Da går avfallet til materialgjenvinning i stedet, noe som gir en høyere miljøverdi enn energigjenvinning som restavfallet går til.
  • Bok med myk perm eller pocketbok kildesorteres som papir.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller innspill.

E-post: ombruksbok@asker.kommune.no