Har du et spann med gammel maling, en telefon som ikke er smart lenger eller annet miljøfarlig avfall du vil bli kvitt? Da ønsker vi å gjøre det så enkelt som mulig for deg ved at Miljøbilen stopper på flere sentrale punkter i kommunen.

Miljøbilen kommer

Miljøbilen tar imot  nesten alt av farlig avfall og EE-avfal. Det vi ikke kan ta med er de aller største gjenstandene, så kjøleskapet, fryseren, tv-en og andre store ting må du levere på Yggeset eller til en forhandler.

Vi tar heller ikke med oss skarpe skudd eller eksplosiver. Det skal du levere til politiet.

 • Det er alltid gratis å levere miljøfarlig avfall, også på Yggeset!

Lurer du på hvordan noe skal sorteres kan du slå det opp på www.sortere.no.

Har du spørsmål eller ønsker en rødboks eller et rødt nett til miljøfarlig avfall, kontakt Servicetorget på telefon 66 90 90 90. Du kan også komme med innspill til fremtidige stoppesteder for miljøbilen.

Hentesteder og tider for Miljøbilen

Mandag 19. september

 • 18.00-18.30 Ridder Flemmings vei, parkeringsplassen ved Nesøya idrettslag
 • 19.00-19.45 Lundekroken, ved nr. 18
 • 20.15-21.00 Billingstadlia, ved nr. 2

Tirsdag 20. september

 • 18.00-18.30 Vollen, parkeringsplassen ved rutebåtkaia
 • 19.00-20.00 Heggedal, sentrumstomten
 • 20.30-21.00 Dikemark, ved Villaveien 5

Onsdag 21. september

 • 18.00-18.45 COOP Extra, Vardåsen
 • 19.15-19.45 Bondistranda, ved nr. 42
 • 20.15-21.00 Holmensenteret, utenfor Maxbo i den gamle delen

Torsdag 22. september

 • 18.00-18.45 Korpåsen, krysset Nordalsveien og Korpåsen
 • 19.15-20.00 Eddas vei, ved nr. 38
 • 20.30-21.00 Brendsvollengene, ved nr. 50

Mandag 26. september

 • 18.00-18.45 Huldreveien, ved nr. 81
 • 19.00-19.45 Huldreveien, ved nr 25
 • 20.15-21.00 Borgenveien, ved nr. 165

Tirsdag 27. september

 • 18.00-18.30 Askervangen, parkeringsplass ved gamle Drammensveien 269
 • 19.00-19.30 Nedre Frydendal, ved nr. 90
 • 20.00-21.00 Føyka, Asker sentrum

Onsdag 28. september

 • 18.00-18.45 Fredbos vei, ved nr. 57
 • 19.00-19.45 Fredbos vei, ved nr. 66
 • 20.15-21.00 Alfheim, parkeringsplass ved Dolly Dimples

Torsdag 29.september

 • 18.00-18.45 Vakås, Bjørndalen ved barnehagen
 • 19.15-19.45 Inga F. Gjerdrums vei, ved nr. 72
 • 20.15-21.00 Åstadryggen, snuplass ved nr 13