Våren er i luften og det betyr at miljøbilen snart er på veien for å ta imot alt du har av farlig avfall og EE-avfall. Den stopper 24 sentrale steder i kommunen og er et tilbud for alle.

Miljøbilen tar imot alt, også større gjenstander, men det aller største som hvitevarer og store tv-er må du nok levere et annet sted. Hvis du enkelt kan bære det med deg så tar vi det i mot.

Vi oppfordrer alle til å møte miljøbilen til fots eller på sykkel!

Husk at alt som det har gått elektrisitet gjennom, fra kabler til blinkesko skal sorteres som EE-avfall. EE-avfall og farlig avfall skal aldri kastes i restavfallet, men leveres til et godkjent mottak som Miljøbilen.

Miljøbilen begynner å kjøre i uke 16 og du finner alle stoppesteder og tider her.