Kommunens avtale om innsamling av husholdningsavfall med Ragn-Sells og Retur AS løper nå ut. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NGR) er tildelt den nye kontrakten og overtar innsamlingen i Asker mandag 6. november. Noen innbyggere vil få endret tømmedag for papir og plastemballasje, men utover dette skal askerbøringene merke minst mulig til overgangen.

Etter en anbudskonkurranse i 2016 var det NGR som vant kontrakten med Asker kommune. I løpet av året som er gått siden kontrakten ble underskrevet har NGR og kommunen gjort grundige forberedelser for å sikre en vellykket oppstart, og for at innbyggerne i kommunen skal merke minst mulig til overgangen.

NGR har erfaring fra Asker tidligere, og utførte renovasjonen i kommunen frem til 2010, da Ragn-Sells overtok. De fleste av dagens renovatører blir med over til NGR og fortsetter den gode jobben de gjør i Asker kommune i dag.

Det vil bli publisert daglige oppdateringer over eventuelle forsinkelser eller andre problemer som kan oppstå her.

Finn tømmedager i app og på nett 

Kun noen vil få endringer av tømmedager for plastemballasje og papir, papp og drikkekartong. De nye tømmedagene vil være tilgjengelig fra mandag 6. november.

Bruk mobil-appen «Min Renovasjon», da vil du automatisk bli oppdatert på nye tømmedager. "Min renovasjon" kan du laste ned gratis for Android eller iPhone.

Dine tømmedager er også tilgjengelig  på nettsidene, der kan du også bestille gratis varsling på SMS eller skrive ut en tømmekalender for hele året.

Hvis du vil ha hjelp, eller ikke ønsker å bruke digitale løsninger, kan du ringe Servicetorget på telefon 66 90 90 90, så vil de hjelpe deg med å finne dine tømmedager.

Ny dekor på bilene

I tillegg kommer de kjente grønne og blå bilene til å bli byttet med hvite biler, med en litt annen dekor på sidene, men jobben de skal gjøre er den samme. Alle de nye bilene går på klimanøytral biogass.

Problemer - kontakt Servicetorget!

Hvis du opplever forsinkelser i tømmingen av avfallet ditt i forhold til eventuelt nye tømmedager, er det fint om du melder fra til Servicetorget på e-post servicetorget@asker.kommune.no, telefon 66 90 90 90, eller sender inn en melding gjennom «Min Renovasjon» eller fra tømmekalenderen på nettsidene. Vi lover å besvare alle henvendelser, men ber deg samtidig ha litt tålmodighet med problemer som kan oppstå i overgangsfasen.

På nettsidene våre vil du også finne daglige oppdateringer om eventuelle forsinkelser og en generell status om avfallstømmingen i Asker.

Om Norsk Gjenvinning Renovasjon AS

NGR er et datterselskap av Norsk Gjenvinning Norge AS og er en profesjonell og erfaren aktør i det norske avfallsmarkedet. De har nylig overtatt renovasjonen i Hurum og Røyken, og har også tidligere hatt ansvaret for blant annet deler av husholdningsrenovasjonen i Bærum og Oslo, i tillegg til Asker.

Asker nye renovasjonsbiler fra NGR