Retningslinjer for renovasjonsteknisk infrastruktur (undergrunnsrenovasjon) er lagt ut på offentlig høring med frist 15. januar 2017.

Som en oppfølging av Hovedplan gjenvinning (2016-2023), vedtatt av kommunestyret 12.04.2016  er det utarbeidet forslag til prinsipper for undergrunnsrenovasjon i Asker kommune. 

I møte i Komité for teknikk, kultur og fritid 22.09.2016 ble det bedt om at saken forelegges kommunestyret ved årsskiftet 2016/17 . Saken vil bli fremmet for kommunestyrebehandling 31.01.2017.

Frist for innspill er satt til 15.01.2017.

Innspill kan også sendes på vanlig post til Asker kommune v/ Kommunalteknisk avdeling, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no innen samme frist. Innspillene merkes da med "S16/7216".

Spørsmål

Spørsmål til saken kan rettes til kommunalteknisk avdeling ved faggruppeleder gjenvinning Sven Moe Bjørnson på telefon 957 20 786, e-post sven.moe.bjornson@asker.kommune.no eller til rådgiver gjenvinning Dan Kristofer Ree, telefon 975 92 953,
e-post dan.kristofer.ree@asker.kommune.no.