Ikke mist motet - det nytter å kildesortere!

Nylig har Folkeopplysningen og Debatten på NRK rettet oppmerksomheten mot kildesortering og gjenvinning, og særlig av plast. Spørsmålet er om det egentlig nytter å kildesortere og om det redder klimaet.

Verdien av kildesortering

Kildesortering er ikke først og fremst et klimatiltak og skal ikke rettferdiggjøre andre dårlige miljøvalg. Det blir for enkelt å sammenligne kildesortering med andre klimatiltak som å kutte ned på flyreiser eller kjøre mindre bil. Kildesortering handler i hovedsak om å holde ressurser i et kretsløp, slik at avfallet og ressursene kan brukes om igjen lengst mulig og flest ganger.

Avfallet må behandles, uavhengig av om du har tenkt til å fly eller ikke. Ved å brenne avfallet får vi energi, men denne energien kan bare brukes én gang. Ved å gjenvinne materialer til å bli nye produkter sparer vi både jorda for uttak av ressurser i tillegg til energi som kreves ved å lage helt nye produkter. Hver kg avfall vi kildesorterer har en klimanytte sammenlignet med å putte det i restavfallet.

Kildesortering er et enkelt og viktig bidrag vi alle kan gjøre i hverdagen for at ressurser skal bli mer sirkulære. Jordkloden har bare en viss mengde ressurser, og mange av de er ikke fornybare, slik som for eksempel fosfor.

Fosfor er avgjørende for verdens matproduksjon. Det er et viktig grunnstoff som vi er helt avhengig av. Ved å sortere matavfall og gjøre dette om til gjødsel, tar vi vare på fosforet og fører det tilbake til jorda og til landbruket. Matavfall blir også til biogass som erstatter fossilt drivstoff i blant annet busser og renovasjonsbiler.

Ved å gjenvinne aluminium kan vi hente ut mindre bauksitt fra ressurslageret i jorda. Å lage noe nytt av resirkulert aluminium krever også bare 5 prosent av energien som trengs for å produsere helt nytt aluminium. Elektronikk inneholder sjeldne metaller og mineraler som heller ikke er fornybare – slik som kobber. Og visste du at metall kan gjenvinnes i det uendelige? Ved å gjenvinne kan vi ta vare på ressurser slik at fremtidige generasjoner også får glede av de. Ved å gjenvinne sørger vi for at ketchup-flaska ikke bare blir et engangsprodukt.

Systemet for gjenvinning er ikke perfekt

De utfordringene som nevnes i Folkeopplysningen og i Debatten er avfallsbransjen klar over. Mye avfall blir ikke gjenvunnet, enten fordi det er tilgriset eller fordi materialsammensetningen gjør det umulig. Men det som er helt sikkert er at dersom du slutter å sortere, så er det ingen sjanse for at råvarene får nytt liv. For at systemet skal bli bedre må vi fortsette å kildesortere så godt vi kan og vise at vi ønsker en bedring.

Vi som kommune gjør det vi kan for å påvirke positivt i riktig retning, mot blant annet produsenter og mot gjenvinningsanlegg. Avfallsbransjen er stor med mange ulike aktører og alle jobber for å finne de beste løsningene slik at mest mulig kan bli gjenvunnet. For å forbedre systemet er samarbeid på tvers i næringskjeden avgjørende – mellom produsenter av emballasje, innsamlere, gjenvinnere, myndigheter og innbyggere.

Vi trenger emballasje som består rene råvarer, som lar seg gjenvinne og som er merka riktig – slik at ikke du som innbygger blir forvirret og føler deg lurt. Du skal ikke trenge en doktorgrad i plast for å kunne sortere riktig.

Hvordan kan du bidra positivt?

  1. Fortsett å kildesorter med god samvittighet, og være trygg på at avfallet blir forsvarlig håndtert. Vi gjør vårt ytterste for at mest mulig skal bli gjenvunnet. Selv om ikke absolutt alt blir gjenvunnet i dag, så betyr ikke det at innsatsen du legger ned ikke har noen nytte. Vi er på vei mot et bedre system og for at det skal gå fremover, må vi fortsette å sortere.
  2. Kan du redusere avfallsmengden din? Kan du kjøpe mer brukt i stedet for nytt?
  3. Bruk forbrukermakta di og velg produkter av resirkulert materiale når du får sjansen.
  4. Det beste du kan gjøre både for klima og miljø når det kommer til avfall, er å forbruke mindre og kaste mindre. Tenk igjennom hva du kjøper, bruker og kaster. Ta en titt på våre sider om ombruk for inspirasjon.

Ambisiøse mål for gjenvinning

Myndighetene har satt krav til hvor mye avfall som skal gjenvinnes. Innen 2025 skal 55 prosent av avfallet vårt gjenvinnes, innen 2030 skal 60 prosent gjenvinnes og innen 2035 skal 65 prosent gjenvinnes. Dette er ambisiøse mål som Asker kommune jobber målrettet for å nå, og vi er allerede på god vei. Denne høsten skal det utarbeides en temaplan for klima, miljø og sirkulær økonomi i den nye kommunen. Avfall og gjenvinning vil være en viktig del av denne planen, som skal vedtas av kommunestyret i løpet av våren 2021.

Vil du lese mer om dette?

Sortere.no: Hva er poenget med kildesortering?

Grønt Punkt Norge: Hva gjør vi med emballasjen som ikke kan gjenvinnes?