Nye beholdere til mat- og restavfall

Fram mot september 2023 skal alle todelte beholdere til mat- og restavfall i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum kommuner) byttes ut og erstattes med separate beholdere til de to avfallstypene. I tillegg skal alle beholdere adressemerkes med brikker. Alle berørte husholdninger vil få en SMS om å sette fram beholderne sine når det er deres tur til å få nye.

Renovasjonsbil

Bytte av gamle beholdere

De todelte beholderne vi har hatt til nå, har vist seg å ha dårlig holdbarhet mot skader og krever også spesialbygde biler for å tømmes. Slike beholdere blir derfor erstattet fortløpende med separate beholdere fram mot september 2023.

Merking med brikker

I tillegg til at de todelte beholderne byttes ut, skal alle beholdere merkes med brikker. Disse brikkene registreres elektronisk på renovasjonsbilen når beholderne tømmes. Dette gir en bedre oversikt og forenkler logistikken i renovasjonstjenesten. Renovatøren får opp en liste over hvilke beholdere som skal tømmes på en rute, og renovasjonsbilen registrerer brikken på beholderen når den tømmes.

Utførelsen

Det skal settes ut 14 000 beholdere til mat- og restavfall, og i alt skal 50 000 beholdere i Asker sør brikkes i løpet av de neste månedene. Det er Modus Beholderdrift, et arbeidstreningsprogram i regi av NAV, som har fått i oppgave å gjøre dette. De har lang erfaring med å drifte beholderparken i kommunen, og det er folkene herfra som rykker ut og ordner opp når det for eksempel blir meldt om ødelagte beholdere.

Alle det gjelder vil motta en SMS

Alle som skal få byttet og merket beholderne sine, vil få en SMS om å sette beholderne fram når det er deres tur. Vi begynner så smått i Bødalen nå før jul, og resten kan forvente å motta SMS i løpet av våren og sommeren.