Ny beholder til glass- og metallemballasje

I løpet av høsten får alle i Asker nord ny beholder til glass- og metallemballasje. De som bor i Asker sør har allerede en slik beholder fra tidligere, så dette er første skritt på veien mot en lik renovasjonsordning for alle i hele kommunen. Vi ruller ut mange tusen beholdere og takker for tålmodigheten i denne perioden!

Avfallsbeholdere i nye farger
Avfallsbeholdere i nye farger i henhold til den nye, nordiske merkeordningen.

Svar på ofte stilte spørsmål om den nye beholderen

Hva kan jeg kaste i beholderen?

Det er kun emballasje i glass og metall som kan kastes i beholderen og ved returpunktene. Ting som drikkeglass, krystallglass, stekepanner og ildfaste former skal altså ikke kastes her, men i restavfallet hjemme (husk å pakke knuste gjenstander godt inn) eller leveres ved gjenvinningsstasjonene på Yggeset eller Follestad

sortere.no kan du lese mer om hvordan du kildesorterer riktig og sikkert. 

Jeg har ennå ikke fått ny beholder, hva gjør jeg?

Alle skal nå ha fått ny beholder til glass- og metallemballasje, unntatt noen få større sameier og samarbeid. Dette er på grunn av forsinkelse i leveransen på større beholdere.

Dersom du ikke har fått ny beholder, kan du sende en epost til informasjon.post@asker.kommune.no eller ringe oss på 66 70 00 00, så hjelper vi med dette. 

 

Jeg bor i et borettslag eller sameie, hvilken beholder skal jeg bruke?

Hvis du bor i et borettslag eller større samarbeid og ikke ser at dere har fått nye beholdere eller konteiner, anbefaler vi å ta kontakt med styret for mer informasjon om hvordan deres nye løsning er. Alternativt kan du ta kontakt med Innbyggertorgene.

Når er oppstart av tømming?

Tømming av nye beholdere til glass- og metallemballasje har startet opp. Alle som har fått denne beholderen får en SMS noen dager før første tømmedag. Dato finner du også i appen Min Renovasjon eller i tømmekalenderen på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at noen endringer i tømmedatoer for glass- og metallemballasje kan forekomme mens utdeling foregår frem mot 01.09.23.

Kan jeg få en større eller mindre beholder?

Alle får utdelt en standardstørrelse i første omgang, men fra og med september 2023 tar vi imot bestillinger på andre størrelser. 

Hvorfor har jeg fått en ny beholder?

Vi jobber med at alle i hele kommunen skal få lik renovasjonsordning. Etter kommunesammenslåingen har det vært flere forskjeller i tjenestetilbudet basert på hvor i kommunen man bor. I den forbindelse skal returpunktene for glass- og metallemballasje fases ut og erstattes av egne beholdere.

Du kan lese mer om endringene som gjelder for deg her

Hvorfor måtte jeg vente med å ta i bruk den nye beholderen til glass- og metallemballasje?

De som fikk ny beholder i sommer og tidlig høst ble bedt om å vente med å ta beholderen i bruk. Dette er fordi vi skal sette ut og merke tusenvis av beholdere i hele kommunen, og for de husstandene som fikk ny beholder først, ble det derfor en venteperiode før tilbudet med hjemmehenting av glass- og metallemballasje startet opp.

Hvor kan jeg kaste glass- og metallemballasje frem til tømming starter?

Du kan bruke returpunktene for glass- og metallemballasje inntil videre. Disse vil fases ut etter hvert som tilbudet med hjemmehenting er oppe og går.

Mer informasjon om returpunktene finner du her

Foto: Johnny Syversen/LOOP

Hva betyr fargene på lokkene?

For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert en felles nordisk merkeordning for avfall. Merkene for de ulike avfallstypene har forskjellige farger og symboler, slik at man kan kjenne dem igjen fra sted til sted.

Har du lagt merke til at emballasjen på mange dagligvareprodukter rundt om i hele landet er også merket med de nye symbolene? Dette skal gjøre det enda lettere å se hvor de skal kildesorteres.

Ved å gjøre kildesortering så enkelt som mulig, kan vi gjenvinne mer og bruke råvarene på nytt. Feilsorteringer gjør at mindre blir gjenvunnet og reduserer muligheten til å bruke verdiene på en effektiv og lønnsom måte. 

Mer informasjon om den nye merkeordningen finner du på denne siden.

Må alle ha beholder til glass- og metallemballasje?

Ja, dette er i tråd med de vedtatte målene om økt materialgjenvinning som du kan lese mer om i temaplanen Handling mot klimaendringene for Asker kommune. Målet er at 68% av husholdningsavfallet vårt skal gå til materialgjenvinning. Ved en analyse i 2019 var dette tallet på 50,9%. Endringene i renovasjonsordningen vil gjøre det enklere å kildesortere mer.

Jeg har liten plass, hva gjør jeg?

Dersom du har liten plass til beholderne, kan det være en god idé å snakke med naboer om å inngå en samarbeidsløsning der man deler én eller flere beholdere og fordeler kostnadene likt. Samarbeidsløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger avhenger av antallet husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Svar på andre ofte stilte spørsmål om renovasjon i Asker finner du her