Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Ny beholder til glass- og metallemballasje

Vi har nå begynt å sette ut nye beholdere til glass- og metallemballasje til husstander i Asker nord. De som bor i Asker sør har allerede en slik beholder fra tidligere, så dette er første skritt på veien mot en lik renovasjonsordning for alle i hele kommunen. Vi ruller ut mange tusen beholdere og takker for tålmodigheten i denne perioden!

Avfallsbeholdere i nye farger
Avfallsbeholdere i nye farger i henhold til den nye, nordiske merkeordningen.

Svar på ofte stilte spørsmål om den nye beholderen

Når er oppstart av tømming?

Tømming av nye beholdere til glass- og metallemballasje har startet opp. Alle som har fått denne beholderen får en SMS noen dager før første tømmedag. Dato finner du også i appen Min Renovasjon eller i tømmekalenderen på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at noen endringer i tømmedatoer for glass- og metallemballasje kan forekomme mens utdeling foregår frem mot 01.09.23.

Jeg har ennå ikke fått ny beholder, hva gjør jeg?

Noen opplever at naboer har fått ny beholder, men har ikke selv fått dette ennå. Dette skyldes som regel at det så langt kun er enkelthusstander med egne beholdere som har fått utdelt ny beholder. Dersom du for eksempel deler beholdere med naboer (samarbeidsløsning), vil du ikke få utlevert ny beholder før i 2023, selv om enkelthusstander rundt deg har fått beholder allerede. 

Alle husstander i Asker nord som har beholdere, skal få utdelt en ny beholder til glass- og metallemballasje i løpet av 2022/2023. Vi takker for tålmodigheten i denne perioden!

Hvorfor har jeg fått en ny beholder?

Vi jobber med at alle i hele kommunen skal få lik renovasjonsordning. Etter kommunesammenslåingen har det vært flere forskjeller i tjenestetilbudet basert på hvor i kommunen man bor. I den forbindelse skal returpunktene for glass- og metallemballasje fases ut og erstattes av egne beholdere.

Du kan lese mer om endringene som gjelder for deg her

Hvorfor måtte jeg vente med å ta i bruk den nye beholderen til glass- og metallemballasje?

De som fikk ny beholder i sommer og tidlig høst ble bedt om å vente med å ta beholderen i bruk. Dette er fordi vi skal sette ut og merke tusenvis av beholdere i hele kommunen, og for de husstandene som fikk ny beholder først, ble det derfor en venteperiode før tilbudet med hjemmehenting av glass- og metallemballasje startet opp.

Hvor kan jeg kaste glass- og metallemballasje frem til tømming starter?

Du kan bruke returpunktene for glass- og metallemballasje inntil videre. Disse vil fases ut etter hvert som tilbudet med hjemmehenting er oppe og går.

Mer informasjon om returpunktene finner du her

Foto: Johnny Syversen/LOOP

Kan jeg få en større eller mindre beholder?

Alle får utdelt en standardstørrelse i første omgang, men fra og med september 2023 tar vi imot bestillinger på andre størrelser. 

Hva kan jeg kaste i beholderen?

Det er kun emballasje i glass og metall som kan kastes i beholderen og ved returpunktene. Ting som drikkeglass, krystallglass, stekepanner og ildfaste former skal altså ikke kastes her, men i restavfallet hjemme (husk å pakke knuste gjenstander godt inn) eller leveres ved gjenvinningsstasjonene på Yggeset eller Follestad

sortere.no kan du lese mer om hvordan du kildesorterer riktig og sikkert. 

Må alle ha beholder til glass- og metallemballasje?

Ja, dette er i tråd med de vedtatte målene om økt materialgjenvinning som du kan lese mer om i temaplanen Handling mot klimaendringene for Asker kommune. Målet er at 68% av husholdningsavfallet vårt skal gå til materialgjenvinning. Ved en analyse i 2019 var dette tallet på 50,9%. Endringene i renovasjonsordningen vil gjøre det enklere å kildesortere mer.

Jeg har liten plass, hva gjør jeg?

Dersom du har liten plass til beholderne, kan det være en god idé å snakke med naboer om å inngå en samarbeidsløsning der man deler én eller flere beholdere og fordeler kostnadene likt. Samarbeidsløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger avhenger av antallet husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Hva betyr fargene på lokkene?

For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert en felles nordisk merkeordning for avfall. Merkene for de ulike avfallstypene har forskjellige farger og symboler, slik at man kan kjenne dem igjen fra sted til sted.

Har du lagt merke til at emballasjen på mange dagligvareprodukter rundt om i hele landet er også merket med de nye symbolene? Dette skal gjøre det enda lettere å se hvor de skal kildesorteres.

Ved å gjøre kildesortering så enkelt som mulig, kan vi gjenvinne mer og bruke råvarene på nytt. Feilsorteringer gjør at mindre blir gjenvunnet og reduserer muligheten til å bruke verdiene på en effektiv og lønnsom måte. 

Mer informasjon om den nye merkeordningen finner du på denne siden.

Svar på andre ofte stilte spørsmål om renovasjon i Asker finner du her