Innsamling av hageavfall

Innsamling av hageavfall er et tilbud til deg som bor i tidligere Røyken kommune.

Innsamling våren 2023

Innsamling av hageavfall er et tilbud til deg som bor i tidligere Røyken kommune. Denne innsamlingen foregår om våren. I 2023 skjer dette i uke 16 og 17. Hageavfall tas med på samme dato som innsamling av mat- og restavfall. Dette må ikke bestilles, og du finner din dato i tømmekalenderen.

Perioden for hageavfallsinnsamlingen kan dessverre ikke utsettes. Det er allerede planlagt doble ruter for renovatørene som følge av helligdagene i mai, og det er derfor ikke kapasitet til å utsette innsamlingen av hageavfall. 

Vi vil minne om at det er gebyrfritt å levere hageavfall på begge gjenvinningsstasjonene i kommunen. 

Slik klargjør du hageavfallet ditt

Det er viktig at du legger hageavfallet ditt på et tilgjengelig sted ved veien der renovasjonsbilen kjører senest kvelden før innsamlingsdagen. 

  • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
  • Løv og lignende legges i sekker. Stein og jord skal ikke med.
  • Maks lengde på bunten er 2 meter.
  • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
  • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter. Dette må leveres på gjenvinningsstasjonene.
  • Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje. Bruk gjerne papirsekker.