Innsamling av hageavfall

Innsamling av hageavfall er et tilbud til deg som bor i tidligere Røyken kommune.

Rydding i hage
Foto: Marianne Heggenhougen/LOOP

Innsamling av hageavfall er et tilbud til deg som bor i tidligere Røyken kommune. Denne innsamlingen foregår om våren.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det politisk bestemt at renovasjonsordningene skulle være slik som før. Det betyr at det er flere forskjeller i tjenestetilbudet basert på hvor i kommunen du bor. Ordningen skal etter hvert skal bli likt for alle. Mer informasjon om dette arbeidet finner du på denne siden.