Innsamling av hageavfall

For alle som bor i tidligere Røyken kommune er det tilbud om innsamling av hageavfall på våren.

Noen arbeider med hagen
Gjennom innsamlingsordningen kan du levere kvister, greiner, løv, gress, mose, ugress, hageplanter og busker. Foto: Adobe Stock

Når er det?

Innsamling av hageavfall våren 2022 vil foregå i perioden mellom 25. april og 6. mai. Dato for den enkelte adresse vil være samme dag som tømming av mat- og restavfall i denne perioden.

Datoen er synlig i tømmekalenderen og i appen.

Per i dag er innsamling av hageavfall kun et tilbud for de som bor i tidligere Røyken kommune. Planen på sikt er å utvide dette tilbudet til hele kommunen og at det blir en tjeneste som må bestilles.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt

 • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
 • Maks lengde på bunten er 2 meter.
 • Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
 • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
 • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på enten Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon.
 • Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje og heller ikke i svarte sekker.
 • Bruk gjerne papirsekker eller andre gjennomsiktige plastsekker. Dette er dessverre ikke noe vi deler ut. Slike sekker selges blant annet i de fleste byggvareforretninger.

Det er viktig at du legger hageavfallet nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører senest kvelden før innsamlingsdagen.

Dette kan du levere

Ja, takk

 • Kvister
 • Greiner
 • Løv
 • Gress
 • Mose
 • Ugress
 • Hageplanter
 • Busker

Nei, takk

Dette avfallet må leveres på enten Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon:

 • Svartelistede planter
 • Nedfallsfrukt
 • Stein og jord
 • Store røtter og stubber
 • Trestammer
 • Planker, trevirke og bygningsavfall
 • Restavfall og grovavfall
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (f.eks. maling, spraybokser, batterier og lyspærer)

Takk for at du leverer hageavfallet!

Hageavfallet sendes til kompostering og blir til ny jord. Dessverre selger vi ikke kompostjord på gjenvinningsstasjonene, men sjekk ut kompostportalen.no for oversikt over utsalgssteder.