Beregne volum i felles avfallsløsning

Det er opp til hvert enkelt sameie/borettslag å beregne volumet i en fellesløsning ut fra kjennskap til egne avfallsmengder.

Mengdeberegning

Som en tommelfingerregel kan følgende gjennomsnittlige mengder brukes når det skal beregnes volumbehov i en felles avfallsløsning for husholdninger. Tallene er basert på hva én familie med barn gjennomsnittlig produserer av avfall:

  • Restavfall: 50 liter per uke
  • Matavfall: 30 liter per uke
  • Papir, papp, drikkekartong: 250 liter på tre uker (ca 80 liter per uke)
  • Plastemballasje: 120 liter på tre uker (ca 40 liter per uke)
  • Glass- og metallemballasje: 4,5 liter per uke

Tømmefrekvens i Asker nord (tidligere Asker)

I fellesløsninger* og i nedgravde avfallsløsninger tømmes rest- og matavfall ukentlig, mens papir og plastemballasje tømmes hver tredje uke. Glass- og metallemballasje tømmes ved behov.

*Fellesløsninger med minst fem betalende husstander og restavfallsbeholder på minst 660 l.

Tømmefrekvens i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum)

Mat- og restavfall tømmes hver andre uke, mens papir og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. Glass- og metallemballasje tømmes hver åttende uke.

Vi har ingen gode beregninger på næringsavfall.