Beregne volum i felles avfallsløsning

Det er opp til hvert enkelt sameie/borettslag å beregne volumet i en fellesløsning ut fra kjennskap til egne avfallsmengder.

Mengdeberegning

Som en tommelfingerregel kan følgende gjennomsnittlige mengder brukes når det skal beregnes volumbehov i en felles avfallsløsning for husholdninger. Tallene er basert på hva én familie med barn gjennomsnittlig produserer av avfall:

  • Restavfall: 50 liter per uke
  • Matavfall: 30 liter per uke
  • Papir, papp, drikkekartong: 250 liter på tre uker (ca 80 liter per uke)
  • Plastemballasje: 120 liter på tre uker (ca 40 liter per uke)
  • Glass- og metallemballasje: 4,5 liter per uke