Drift og vedlikehold av avfallsløsninger under bakken

Her finner du informasjon om hva som er viktig å huske på når du har en ferdig etablert avfallsløsning under bakken.

Rengjøring

Vi henstiller til at de nedgravde avfallsløsningene rengjøres og vedlikeholdes minst en gang i året. Kontakt Innbyggerservice eller leverandør av avfallsløsningen for mer informasjon og bestilling.

Hold veien fri for snø

Borettslaget og sameiet må sørge for at veien frem til avfallscontainerne er fri for hindringer hele året. Hvis vi ikke klarer å komme oss helt frem, må dere enten vente til neste tømmedag, eller bestille ekstratømming.

Dette må dere huske på om vinteren

  • Adkomstvei for renovasjonsbilene må strøs for lastebil. Strøgrusen må være grovkornet.
  • Det må brøytes i full veibredde, minst 3 meter. Spesielt ved skarpe svinger er dette viktig.
  • Dere må måke snø jevnlig slik at renovatør får tilgang til løftekrokene på toppen av containerne.
  • Dere som har helt nedgravde containere, må måke av topplaten (metallplate på bakkenivå) og 0,5 meter rundt denne for å hindre at vann og snø kommer ned i brønnen.
  • For delvis nedgravde containere og vanlige containere, må det måkes snø av lokk for å hindre skade på utstyret.

Når henter vi avfallet?

Tømming av nedgravde avfallsløsninger utføres med kranbil, på egne ruter.

Tømmedager for nedgravde avfallsløsninger finner du i vår digitale tømmekalender, eller i renovasjonsappen Min Renovasjon (gratis i App Store eller Google Play).

Tømmefrekvensen for nedgravde løsninger er fleksibel, så ta kontakt med Innbyggerservice for en samtale om hva som passer best for ditt sameie eller samarbeid.

Dersom det er behov for ekstratømming av nedgravd avfallsløsning gjelder egne priser. Kontakt Innbyggerservice for bestilling og informasjon.