I områder med konsentrert bebyggelse (borettslag, boligsameier) kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ blant annet fordi man sparer verdifullt areal.

Containere for alle avfallstyper

En nedgravd avfallsløsning består av én nedgravd container for hver avfallstype; en for matavfall, en for restavfall, en for papir/papp/drikkekartong, en for plastemballasje og eventuelt en for glass- og metallemballasje om man ønsker det. Containerstørrelsene varierer fra 300 l opp til 5000 l.

Mindre lukt

I nedgravde avfallsløsninger legges avfallet i et innkast over bakken, før det går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken. Dette gjør at avfallet holder en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren hvor dypoppsamling vil virke nedkjølende og redusere eventuelle luktproblemer.

Sparer areal

Nedgravde avfallsløsninger er enkle i utformingen og bidrar til en ryddig og renslig avfallshåndtering. I tillegg tilfredsstiller de krav til universell utforming og er enkle å håndtere. Tømming utføres med kranbiler. 
Nedgravde containere krever et areal på ca 2x2 m og en dybde under bakken på +/- 2 m (avhengig av volum).

Fleksibilitet

Med en nedgravd avfallsløsning vil vi kunne tilpasse hentefrekvensen noe for å finne den løsningen som passer best til ditt sameie/samarbeid. Ta kontakt så kan vi bidra til å finne den løsningen som er best tilpasset deres behov.

Spar penger

Etablering av en felles avfallsløsning med stort volum bidrar til en reduksjon i renovasjonsgebyret sammenlignet med vanlige beholdere.