Kommunestyret i Asker har vedtatt, som en del av Hovedplan gjenvinning 2016-2023, at det skal legges mer vekt på å etablere avfallsløsninger under bakken.

Prinsipper for avfallsløsninger under bakken har blitt utarbeidet og vedtatt på bakgrunn av Hovedplan gjenvinning, og disse prinsippene inkluderer blant annet føringer på hvilke typer avfallsløsninger som skal benyttes ved forskjellige utbygginger på bakgrunn av antall boenheter. 

Type renovasjonsløsning Antall boenheter
Småbeholdere på hjul < 20
Nedgravde containere 20 - 300
Stasjonært avfallssug > 300

Prinsippene har blitt utarbeidet for å skape forutsigbarhet for utbyggere og planleggere, samt å sikre at riktig renovasjonsløsning blir valgt for å sikre miljømessige hensyn, universell utforming og et godt nærmiljø.

Du kan laste ned Prinsipper for undergrunnsrenovasjon her (PDF).