Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Retningslinjer for avfallsløsninger under bakken

Kommunestyret i tidligere Asker vedtok, som en del av Hovedplan gjenvinning 2016-2023, at det skulle legges vekt på å etablere avfallsløsninger under bakken i sentrum og tettbygde områder.

Prinsipper for avfallsløsninger under bakken har blitt utarbeidet og vedtatt på bakgrunn av Hovedplan gjenvinning for tidligere Asker kommune, og disse prinsippene inkluderer blant annet føringer på hvilke typer avfallsløsninger som skal benyttes ved forskjellige utbygginger på bakgrunn av antall boenheter. 

Beholdertyper og boenheter
Type renovasjonsløsning Antall boenheter
Småbeholdere på hjul < 20
Nedgravde containere 20 - 300
Stasjonært avfallssug > 300

Prinsippene har blitt utarbeidet for å skape forutsigbarhet for utbyggere og planleggere, samt å sikre at riktig renovasjonsløsning blir valgt for å sikre miljømessige hensyn, universell utforming og et godt nærmiljø.

Veileder for utendørs avfallsløsninger (med blant annet beholderdimensjoner) kan fås ved å kontakte Innbyggerservice.