Asker kommune er positiv til nedgravde løsninger og gir investeringsstøtte til nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger.

Støtten er for tiden kr 10 000 per enhet/container og utbetales etterskuddsvis.

For at investeringsstøtten skal gis må avfallsløsningen være godkjent av kommunen og det må fremlegges dokumentasjon på størrelse og antall beholdere per fraksjon og at løsningen er betalt. Tilskuddet vil da bli utbetalt til ønsket kontonummer.

Dokumentasjon må sendes til kommunen.

Ta kontakt med Servicetorget hvis du ønsker en samtale om en nedgravd avfallsløsning.