Tømming av nedgravde avfallsløsninger utføres med kranbiler på egne ruter.

Tømmedager for nedgravde avfallsløsninger finner du i vår digitale hentekalender, eller i renovasjonsappen "Min Renovasjon" gratis i App Store eller Google Play.

Hentefrekvensen for nedgravde løsninger er fleksibel, så ta kontakt med Servicetorget for en samtale om hva som passer best for ditt sameie eller samarbeid.

Dersom det er behov for ekstratømming av nedgravd avfallsløsning gjelder egne priser. Kontakt Kommunalteknisk avdeling for informasjon.