Avfallsløsninger under bakken

I områder med konsentrert bebyggelse, som i borettslag og boligsameier, kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ til vanlige utebeholdere.

Hva er avfallsløsninger under bakken?

En nedgravd avfallsløsning består av én nedgravd container for hver avfallstype - matavfall, restavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje, og eventuelt en for glass- og metallemballasje, om dere ønsker det.

Det finnes to ulike typer nedgravde avfallsløsninger på markedet i dag: 

Helt nedgravd avfallsløsning

En helt nedgravd avfallsløsning egner seg for minimum 20 husstander. Slik fungerer den:

  • Avfallet legges i et innkasthus over bakken, og går videre ned i en oppsamlingscontainer i stål som ligger under bakken. Disse senkes ned i en betongramme som er gravd ned i jorden. Alt avfallet oppbevares dermed under bakken, hvor det lagres til kommunen henter det.
  • De nedgravde containerne tømmes av en renovasjonsbil med kran, som løfter opp den fulle containeren, og tømmer avfallet over i søppelbilen. Denne løsningen må derfor ha to kroksystemer påmontert for løftekranen.

Helt nedgravde løsninger kommer i en rekke forskjellige størrelser:

I Asker tilbyr vi enheter på 3 000, 4 000 og 5 000 liter.

Lurer du på hvilke størrelser dere trenger? Her får dere hjelp til å beregne volumet dere trenger på avfallsløsningen.

Delvis nedgravd avfallsløsning (siloløsning)

En delvis nedgravd løsning egner seg for 20 eller flere husstander. Slik fungerer den:

  • Delvis nedgravd løsning består av en container som er to tredels nedgravd, og en utløftbar sekk for tømming.
  • Avfallet oppbevares delvis under bakken.
  • Sekken tømmes av en renovasjonsbil med kran, som løfter den ut, og tømmer avfallet over i søppelbilen. Delvis nedgravde avfallsløsninger må derfor ha krokfeste påmontert for løftekranen.

Delvis nedgravde løsninger kommer i en rekke forskjellige størrelser:

Løsninger kan tilbys fra 300 liter og opp til 5 000 liter, avhengig av leverandør.

Fordelene med å lagre avfallet under bakken

Mindre lukt

Avfall som oppbevares under bakken, holder en lav temperatur. Dette reduserer eventuelle luktproblemer.

Spar areal

En avfallsløsning under bakken er mer renslig og ryddig enn vanlige beholdere. I tillegg møter de kravene til universell utforming, og er enkle å håndtere og vedlikeholde. 

Fleksibilitet

Vi kan tilpasse hentefrekvensen noe for å finne den løsningen som passer best til ditt sameie/samarbeid. Ta kontakt for vedledning.

Spar penger

Når flere husstander deler en løsning, reduseres renovasjonsgebyret.

Slik etablerer dere en nedgravd avfallsløsning

Her finner dere informasjon om hvordan dere etablerer en nedgravd løsning.

Leverandører

Hold veien fri for snø

Borettslaget og sameiet må sørge for at veien frem til avfallscontainerne er fri for hindringer hele året. Hvis vi ikke klarer å komme oss helt frem, må dere enten vente til neste tømmedag, eller bestille ekstratømming.

Dette må dere huske på om vinteren

  • Adkomstvei for renovasjonsbilene må strøs for lastebil. Strøgrusen må være grovkornet.
  • Det må brøytes i full veibredde, minst 3 meter. Spesielt ved skarpe svinger er dette viktig.
  • Dere må måke snø jevnlig slik at renovatør får tilgang til løftekrokene på toppen av containerne.
  • Dere som har helt nedgravde containere, må måke av topplaten (metallplate på bakkenivå) og 0,5 meter rundt denne for å hindre at vann og snø kommer ned i brønnen.
  • For delvis nedgravde containere og vanlige containere, må det måkes snø av lokk for å hindre skade på utstyret.

Når henter vi avfallet?

Her er informasjon om hvordan, og når, vi henter avfallet.