Vinteren er en utfordrende tid for renovatører som for resten av oss, og sommeren har sitt eget sett med utfordringer. Her har vi en oversikt over hva det er viktig at du må gjøre for å sikre at renovasjonen kan foregå så trygt og effektivt som mulig.

For alle løsninger:

 • Adkomstvei for renovasjonsbilene må strøs for lastebil, dette er bredere enn for vanlige personbiler. Strøgrusen må være grovkornet.
 • Det må brøytes i full veibredde, minst 3 meter, spesielt ved skarpe svinger er dette viktig.

For deg med vanlige beholdere:

 • Tilgangen til avfallsbeholderne må være måkt slik at det er mulig å trille og manøvrere beholderne.
  • Dette inkluderer tilgang til håndtak som skal brukes for å trille beholderne.
  • Renovatør triller gjerne to beholdere om gangen, så det må måkes bredt nok for dette.
 • Snø som ligger oppå beholdere og lokk må fjernes.
 • Tilgangen til avfallsbeholderne må strøs ved behov. Renovatører som sklir og skader seg på isen fører til store forsinkelser.
 • Det må måkes/skrapes slik at dører og porter enkelt lar seg åpne.

For deg med nedgravde og vanlige containere:

 • Det må måkes så renovatør får tilgang til løftekrokene på toppen av containerne, både nedgravde og vanlige.
 • For helt nedgravde containere så må det måkes av topplaten (metallplate på bakkenivå) og ca. 0,5 meter rundt denne for å hindre at vann og snø kommer ned i brønnen
 • For delvis nedgravde containere og vanlige containere må det måkes snø av lokk for å hindre skade på utstyret

Hvis ikke dette blir gjort ved din avfallsløsning risikerer du at vi ikke får tømt avfallet og du må da enten vente til neste tømmedag eller bestille en ekstratømming.

Kvisting av trær og busker:

 • I sommerhalvåret kan trær og busker vokse ut i atkomstveien for renovasjonsbil og gi problemer for sjåføren.
 • Trær og busker må kvistes slik at de ikke medfører en fare for at renovasjonsbilene skrapes opp eller får ryggekameraet ødelagt. Det må kvistes godt også i høyden, og trær som henger over veien må kappes dersom den kan komme i kontakt med bilen.
 • Dersom du er i tvil om hvor mye som må kvistes, så kan du ta kontakt.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille en ekstratømming, ta kontakt med Servicetorget på telefon 66909090 eller e-post servicetorget@asker.kommune.no