Rødboksinnsamling

Innsamling av rødboks skjer siste gang i april 2024, deretter avvikles ordningen. Innsamling av rødboks med farlig avfall og EE-avfall er et tilbud for de som bor i tidligere Asker. Tilbudet gjelder dessverre ikke for de som bor i leilighet.

Bilde av rød boks for innsamling av farlig avfall

Avvikling av rødboksinnsamling

Rødboksordningen avvikles etter siste innsamling i april 2024. Tjenesten avvikles som en del av en omorganisering av renovasjonstjenesten, som nå blir lik for alle i hele Asker kommune. 

Du kan fremdeles bruke rødboksen til å samle farlig avfall i, men du må selv levere innholdet til gjenvinningsstasjonene eller til forhandler som selger liknende produkter. Det er gratis å levere farlig avfall på disse stedene.

Siste aktuelle tømmedato for rødboks er synlig i tømmekalenderen og i appen Min Renovasjon.

Rødboksinnsamling

Innsamling av rødboks foregår på våren og høsten. Dato for den enkelte adresse vil være tilgjengelig i appen Min Renovasjon og i den digitale tømmekalenderen god tid i forkant. 

Har du ikke rødboks eller har behov for en ny, kan du hente dette hos et innbyggertorg eller bestille ved å sende en melding i appen Min Renovasjon.

Dette må du huske på:

  • Rødboksen må settes frem godt synlig ved veien kvelden før oppsatt innsamlingsdag. La den stå ute til senest kl. 20 på hentedagen.
  • Sørg for at flytende avfall er i lukket og tett beholder.
  • Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk eller skriv på hva det inneholder.
  • Du er selv ansvarlig for at beholderen oppbevares forsvarlig i hjemmet: innendørs og utilgjengelig for barn. Lokket er forsynt med barnesikret lås som alltid skal være forsvarlig lukket.

Dette kan du levere:

Dette kan du ikke levere:

  • Ammunisjon og eksplosiver (leveres til politiet)
  • Udetonert fyrverkeri (leveres til leverandør)
  • Våpen (leveres til politiet)
  • Medisinrester (leveres til apotek)

Gratis levering

Husk at farlig avfall og EE-avfall alltid kan leveres gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon. EE-avfall kan også leveres gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk eller lignende).