Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hageavfall og uønskede arter

Avfallsbrenning (bråtebrenning) ved boligbebyggelse i Asker tillates ikke av kommuneoverlegen uansett tid på året. Hageavfallet kan leveres på gjenvinningsstasjonene.

Hageavfall som leveres til Follestad og Yggeset leveres videre for produksjon til jord. Kompostportalen.no gir deg informasjon om hvor du kan finne god kompostbasert jord.

Unngå hagerømlinger

Bruk kommunens hageavfallsmottak. Ved å levere hageavfall på Follestad eller Yggeset kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Les mer om hagerømlinger på nettsidene til Fylkesmannen.

Det er ikke lovlig å dumpe hageavfall i naturen! Les mer om fremmede arter på nettsidene til Fylkesmannen. Hvis du ser nye forekomster av fremmede arter i kommunen, kan du legge inn forekomsten i Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no.

Truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Fremmede arter som skal forbrennes/legges i restavfallet:

  • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon. På forsidebildet ser du et en forekomst av Kjempespringfrø.
  • Parkslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
  • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
  • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve  50 år i jorden!