Ekstratømming

Du kan bestille ekstratømming av alle typer avfall ved å kontakte Servicetorget. Du kan også bestille ekstratømminger i de ukene du ikke vanligvis har henting for inntil tre måneder av gangen. Det vil tilsvare ukentlig tømming av mat og restavfall.

Prisene for ekstratømminger finner du på siden om abonnement og priser.

Endre størrelse på beholder

Ønsker du større beholder for matavfall, plastemballasje eller papp, papir og drikkekartong kan du få dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i gebyret. Ønskede endringer meldes til Servicetorget.

Ikke plass i papirbeholderen? 

Har du rimelige mengder med papp en gang i blant, kan dette brettes sammen og settes på høykant opp mot beholderen. Har du ofte for mye papp til at du får plass til alt i beholderen, kan du kostnadsfritt bestille en større eller en ekstra beholder som leveres hjem til deg. 

Levere på Yggeset gjenvinningsstasjon

Innbyggere i Asker kommune kan også levere avfall selv på Yggeset gjenvinningsstasjon