Har du for mye avfall?

Får du ikke plass til avfallet ditt i beholderne du har hjemme? Dette kan du gjøre.

Bilde av renholdsarbeidere

Bestill ekstratømming

Om du har ekstra mye avfall av og til kan du bestille en ekstratømming mot en tilleggskostnad. Dette kan du bestille for alle typer avfall. Da kommer renovatøren enten samme dag eller dagen etter. Om det er en spesifikk dag du ønsker at ekstratømmingen skal utføres på, for eksempel dagen etter en bursdagsfeiring, så er det også mulig å få til.

For månedene juni, juli og august er det mulig å bestille sommertømming. Da blir mat- og restavfallet tømt ukentlig i stedet for annenhver uke.

Du bestiller ekstratømming ved å kontakte et innbyggertorg, eller med appen Min Renovasjon.

Prisene for ekstratømminger finner du her.

Bestill sekk til ekstra restavfall

Du kan bestille sekk til ekstra restavfall dersom du bor i tidligere Røyken eller Hurum kommune. Bestill ved å kontakte Innbyggertorgene, eller med appen Min Renovasjon.

Endre størrelse på beholder

Ønsker du større beholder for matavfall, plastemballasje eller papp, papir og drikkekartong, kan du få dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret.

Her kan du finne en oversikt som viser hvilke beholderstørrelser vi tilbyr.

Ta kontakt med Innbyggertorgene hvis du vil endre størrelse på beholderne dine. 

Lever på gjenvinningsstasjonen

Innbyggere og hytteeiere i Asker kommune kan levere avfall selv på Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon. Der kan du levere avfall som ikke skal kastes - eller som du ikke har plass til å kaste - i avfallsbeholderne hjemme.

Ekstra mye papp? 

Dersom du av og til har litt ekstra papp som ikke får plass til oppi beholderen din, kan dette settes pent ved siden av. Pappen må da være brettet eller buntet sammen slik at det blir enkelt for renovatøren å ta det med. Se illustrasjonsbildene under.

Om du har store mengder papp, for eksempel i forbindelse med flytting, må du levere dette på en av gjenvinningsstasjonene.

Har du ofte mye papp? Da anbefaler vi deg å bestille en større beholder. Dette koster ingenting ekstra.

Bilde av papp Bilde av søplekasser Ekstra pappbeholdere