Returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler

Kort fortalt

Du kan levere glass- og metallemballasje og tekstiler til returpunkter som er plassert rundt i kommunen. 

Vi har flere returpunkter (se i kart) rundt om i kommunen.

På returpunktene kan du kun levere:

  • glassemballasje
  • metallemballasje
  • alt av klær, fottøy og tekstiler

Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler må leveres rene og tørre, pakket i poser.

Her kan du levere andre typer avfall

Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon har mottak for en rekke annet kildesortert avfall, som for eksempel hageavfall, farlig avfall og EE-avfall. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

For mer informasjon om returpunkter og sortering av avfall se sortere.no

Hold returpunktene ryddige!

  • Ikke sett fra deg avfall ved returpunktet. Her skal det kun leveres glass- og metallemballasje, klær og sko.
  • Det viktig at alt avfallet er sortert, og legges i riktig beholder. 

Ta din del av ansvaret for å holde returpunktene ryddige, slik at de blir positive innslag i nærmiljøet.

I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.