Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje

Kort fortalt

Returpunktene for glass- og metallemballasje i Asker nord legges ned i løpet av september 2023. Returpunktene for tekstiler er fortsatt i bruk. 

Returpunktene for glass- og metallemballasje legges ned i Asker nord (gamle Asker kommune) i løpet av september 2023. Da har alle husstander og borettslag fått egne beholdere til denne avfallstypen og returpunktene vil derfor ikke lenger være i bruk. Du kan lese mer på denne siden. Returpunktene som er tilknyttet hyttefelt blir stående. 

Returpunktene for tekstiler er fortsatt i bruk. På returpunktene kan du kun levere alt av klær, fottøy og tekstiler. Tekstiler som leveres på returpunktene må leveres rene og tørre og pakket i poser.

Du finner flere returpunkter (se i kart) for tekstiler rundt om i kommunen. I kartet finner du også returpunktene for glass- og metallemballasje som er tilknyttet hyttefelt. 

Takk for at du holder returpunktene ryddige

Ta din del av ansvaret for å holde returpunktene ryddige, slik at de blir positive innslag i nærmiljøet. Ikke sett fra deg avfall ved returpunktet. Her skal det kun leveres tekstiler, klær og sko.

I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon har mottak for en rekke kildesortert avfall, som for eksempel hageavfall, farlig avfall og EE-avfall. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

For mer informasjon om returpunkter og sortering av avfall se sortere.no.