Her finner du svarene på quizen ved Gjenvinningsposten og Vannposten i forbindelse med Semiaden 2019. Riktig svar er markert med uthevet skrift. Vinnerne er kåret og har blitt kontaktet.

 1. Hvilken av disse elvene er IKKE i Asker?
  A. Sandvikselva
  B. Askerelva
  C. Neselva
  D. Verkenselva

 2. Hvor får Asker drikkevannet sitt fra?
  A. Holsfjorden
  B. Semsvann
  C. Oslofjorden
  D. Mjøsa

 3. Når det regner mye, kommer det ofte sand og leire fra landbruksområder og veier i bekker og elver og oversvømmer områder. Hvilket bilde viser det?
  A. 
  B. 
  C. 

 4. Hvorfor er det dumt å kaste mat som kunne vært spist (matsvinn)?
  A. Fordi det er sløsing av jordens ressurser
  B. Fordi matproduksjon står for 30 % av verdens klimagassutslipp
  C. Det er ikke så nøye – det blir jo gjenvunnet!
  D. Fordi det er urettferdig, siden over 1 milliard mennesker i verden sulter

 5. Hva skjer med avløpsvannet fra din bolig i Asker?
  A. Det renner rett ut i fjorden
  B. Det renses på VEAS renseanlegg før det går til fjorden 
  C. Det går rett ut i bakken

 6. Hva skjer med matavfallet vårt?
  A. Det blir blanda sammen med annet avfall og brent
  B. Det blir kjørt til et anlegg som lager biogass som biler og busser kan bruke som drivstoff
  C. Det blir laget gjødsel som bøndene kan bruke på jordet sitt
  D. Det blir dyrka tomater med bruk av gjødsel fra matavfallet – tomater som kan kjøpes i et par matbutikker i Asker

 7. Hvorfor er det viktig at det vokser trær og busker langs elver og bekker?
  A. Trærne sørger for skygge i elva og skaper dermed en mer stabil vanntemperatur. Dette er viktig for fiskene.
  B. 
  Det lever mange dyr i trærne og buskene.
  C. 
  Trær og busker hindrer forurensning til elver og bekker.
  D. 
  Tilførsel av døde trær, kvist og løv til elvebunnen gir næring og skjulesteder for mange dyr som lever i vann.
  E. 
  Trær og busker skjermer mot trafikkstøy.

 8. Hvor mye vann kan du spare ved å skru av vannet mens du pusser tennene?
  A. 1 liter
  B. 5 liter
  C. 20 liter

 9. Hvorfor er kildesortering viktig?
  A. For å ta vare på jordens ressurser og begrense uttaket råvarer fra naturen
  B. Fordi avfallet er råvarer som kan brukes på nytt som råstoff i nye produkter
  C. Fordi det er mer klimavennlig å gjenvinne kontra å utvinne nye råvarer
  D. Kildesortering er bortkastet – alt blir brent uansett!