Alt avfall inneholder ressurser. Likevel ser vi at mye av restavfallet fra husstandene Asker inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert.

Her kan du se noen grunner til hvorfor kildesortering er både smart og miljøvennlig, og hvordan vi kan ombruke og gjenvinne ulikt avfall. 

Matavfall

 • Matavfall inneholder næringsstoffer for planter, som fosfor og nitrogen. Ved å kildesortere matavfall sikrer du at disse næringsstoffene blir holdt i kretsløpet ved at det blir laget om til biogjødsel
 • Det lages også biogass av det energirike matavfallet. Biogass er et klimanøytralt drivstoff som blir brukt av renovasjonsbiler, busser og person som erstatning for fossilt brennstoff

Plastemballasje

 • Plastemballasje er all plast som blir brukt til å beskytte andre produkter og er en viktig del av å forebygge matsvinn. Plastemballasje er derfor en nødvendighet som det er viktig å kildesortere
 • Ved å gjenvinne 1 kilo plastemballasje sparer vi 2 kilo olje

Miljøfarlig avfall

  • På avveie kan denne typen avfall forårsake skader på mennesker, dyr og miljø
  • Elektriske artikler, som smarttelefoner inneholder sjeldne metaller som bidrar til å sikre videre produksjon av lignende produkter

Klær, fottøy og tekstiler

  • Forbruksartikler som klær og sko er veldig ressurskrevende å produsere. For eksempel kreves det omtrent 14 000 liter vann for å produsere én t-skjorte
  • Fretex og UFF tar imot alt av klær, fottøy og tekstiler. Det behøver ikke å være helt og pent, bare rent. Det som ikke kan selges og brukes blir gjenvunnet, til for eksempel filler eller isolasjon

Glass- og metallemballasje

  • Metall har en høy energibesparelse ved gjenvinning
  • Noen metaller begynner det å bli lite av i naturen
  • Både glass og metall er enkelt å gjenvinne til nye produkter

Papir, papp og drikkekartong

  • Gjenvinning av papir, papp og drikkekartong åpner for at skogproduksjon kan brukes til andre formål som energi og produksjon av drivstoff
  • Fibrene i papir kan bli brukt igjen 6-8 ganger før de blir utslitt