Askers innbyggere kaster hvert år mange titalls tonn miljøfarlig avfall i restavfallet.

De som bor i leilighet oppfordres til å benytte seg av tilbudet med Miljøbilen, som stopper på 24 sentrale steder i Asker.

Tidspunkter for når Miljøbilen er i ditt område finner du her.

Hva kan leveres?

EE-avfall er alt det har gått elektrisitet gjennom, som blinkesko, ledninger etc. og farlig avfall er ofte merket med et advarselsmerke. Du kan levere alt av farlig avfall og EE-avfall, men ikke veldig store gjenstander som vaskemaskiner, kjøleskap og lignende. Det kan leveres gratis til forhandlere av lignende produkter eller til Yggeset gjenvinningsstasjon.

Eksempler på miljøfarlig avfall

  • Lyspærer og sparepærer
  • Mobiltelefoner og nettbrett
  • Maling, lakk og lim
  • Alt av batterier
  • Løsemidler og vaskemidler
  • Spraybokser og gassbeholdere

Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres som miljøfarlig avfall. Det skal leveres på nærmeste politistasjon.

Hvorfor er det så viktig?

En del av det farlige avfallet / EE-avfallet avfallet inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne fra naturlige forekomster. Derfor er dette materialer det er ekstra viktig forblir en del av kretsløpet.

Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett.