Har du et spann med gammel maling, en telefon som ikke er smart lenger eller annet miljøfarlig avfall du vil bli kvitt? Da ønsker vi å gjøre det så enkelt som mulig for deg ved at Miljøbilen stopper på flere sentrale punkter i kommunen.

Miljøbilen kommer

Miljøbilen tar imot  nesten alt av farlig avfall og EE-avfall. Det vi ikke kan ta med er de aller største gjenstandene, så kjøleskapet, fryseren, tv-en og andre store ting må du levere på gjenvinningsstasjonen eller til en forhandler.

Vi tar heller ikke med oss skarpe skudd eller eksplosiver. Det skal du levere til politiet.

 • Det er alltid gratis å levere miljøfarlig avfall, også på gjenvinningsstasjonen!

Lurer du på hvordan noe skal sorteres kan du slå det opp på www.sortere.no.

Har du spørsmål eller ønsker en rødboks eller et rødt nett til miljøfarlig avfall, kontakt Servicetorget på telefon 66 90 90 90. Du kan også komme med innspill til fremtidige stoppesteder for miljøbilen.

Hentesteder og tider for Miljøbilen

Mandag 18. mars

 • 18.00-18.30 Dikemark, ved Villaveien 5 
 • 19.00-19.45 Coop Extra, Vardåsen 
 • 20.15-21.00 Ridder Flemmings vei, parkeringsplassen ved Nesøya idrettslag 

Tirsdag 19. mars

 • 18.00-18.45 Holmensenteret, utenfor Maxbo i den gamle delen 
 • 19.15-19.45 Høn stasjon 
 • 20.15-21.00 Vollen, parkeringsplassen ved rutebåtkaia

Onsdag 20. mars

 • 18.00-19.00 Alfheim, parkeringsplass ved Texas Barbeque
 • 19.30-20.00 Hvalstad stasjon 
 • 20.30-21.00 Inga F. Gjerdrums vei, ved nr. 72

Torsdag 21. mars

 • 18.00-18.45 Huldreveien, ved nr. 81
 • 19.00-19.45 Huldreveien, ved nr 25
 • 20.15-21.00 Borgenveien, ved nr. 165

Mandag 25. mars

 • 18.00-18.45 Lundekroken, ved nr. 18 
 • 19.15-19.45 Billingstadlia, ved nr. 2 
 • 20.15-21.00 Åstadryggen, snuplass ved nr 13 

Tirsdag 26. mars

 • 18.00-18.45 Fredbos vei, ved nr. 57 
 • 19.15-19.45 Brendsvollengene, ved nr. 50 
 • 20.15-21.00 Bondistranda, ved nr. 42 

Onsdag 27. mars

 • 18.00-18.45 Bjørndalsveien, v. barnehagen
 • 19.15-19.45 Nedre Frydendal, ved nr. 90 
 • 20.15-21.00 Føyka, Asker sentrum

Torsdag 28. mars

 • 18.00-18.30 Eddas vei, ved nr. 38
 • 19.00-19.30 Korpåsen, krysset Nordalsveien og Korpåsen
 • 20.00-21.00 Heggedal, sentrumstomten