Asker kommune har tatt initiativet til å etablere konseptet reparasjonskafé. Kommunen og frivillige kan nå arrangere reparasjonskafeer, både for å reparere ting fremfor å kaste, men også for å øke kunnskap om enkle reparasjoner og bidra til en fin sosial møteplass for lokalmiljøet. All reparasjon er gratis og alle er velkomne.

Hvordan arrangere reparasjonskafé?

  • Asker kommune låner ut verktøy og annet utstyr. Ta kontakt med Asker kommune på Facebooksiden @ReparasjonskafeAsker i god tid før arrangementet skal holdes, for å reservere verktøypakken til ønsket dato. Vi forventer selvfølgelig at alt utstyr og verktøy leveres tilbake i god stand.
  • Du må selv skaffe lokale til arrangementet og frivillige reparatører til å betjene verktøyet. Reparasjonskafeer bør arrangeres i lokaler der det allerede foregår aktiviteter. Dette vil hjelpe på besøkstallene og spre budskapet om arrangementet. Siden det skal være en kafé, bør det serveres drikke og enkle retter i tilknytning til arrangementet.
  • Du bør ha et system for å registrere dem som kommer med gjenstander de vil ha reparert. Denne vil fungere som en køordner og du får en grei oversikt hvilke reparasjoner det er mest etterspørsel etter. Registrering_reparasjoner_Liste.pdf
  • Det kan også være en idé å ha et system for å registrere gjester som kunne tenke seg å være med som reparatør ved senere reparasjonskafeer. Frivillig_reparatør_Liste.pdf

Les mer i Håndboka_reparasjonskafe_Asker.pdf

Hvilke reparasjoner utføres?

Hva som kan repareres er i stor grad opp til arrangøren og «fikserene», altså de som foretar selve reparasjonene. Fikserene vil normalt kunne utføre typiske småreparasjoner på tøy, leker, husholdningsapparater, interiør og andre mindre gjenstander som kan tas inn i kafeen. Reparasjon av hvitevarer og sykkel utføres normalt ikke.

Det er viktig å være klar over at fiksingen skjer uten noen form for garanti.

Reparasjonskafeene trenger frivillige reparatører - vil du bidra?

Utstyr og verktøy er på plass, men det trengs folk til å betjene dette. Til repreasjonskafeene trengs det folk som har kunnskap på småelektronikk, snekring, håndverksteknikk eller søm.

-Er du god på småreparasjoner? Flink til å lappe bukser, sy i knapper eller få lamper til å lyse? Ønsker du å bidra til å redusere avfallsmengdene?

På Facebook-siden @ReparasjonskafeAsker kan du se hvilke arrangementer som er planlagt og finne et eller flere arrangementer du kan bidra på. Henvend deg direkte til arrangøren for å tilby din hjelp.

Om reparasjonskafé

Repair Café oppstod som konsept i Nederland i 2009. I dag finnes det flere hundre reparasjonskafeer som avholdes mer eller mindre fast rundt omkring i Europa.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og gjenstander. Frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med kommunes utstyr og verktøy.

Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være reparasjoner som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med de delene du måtte trenge, (eksempelvis knapper, skruer, bryter og liknende). 

Formålet med reparasjonskafeer er å få ting til å vare lenger, slik at vi sparer klimautslippet og naturressurser ved å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt. Det er også for å bevare og øke kunnskap om vedlikehold og enkle reparasjoner, og ikke minst så er det en fin sosial møteplass for lokalmiljøet.

Når du gir tingene dine lang levetid, så lever du mer bærekraftig.