Det er lovpålagt renovasjon for alle private husholdninger i Asker kommune. Dette er regulert i Forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune.

Opprette eller endre avtale

Ønsker du å opprette eller endre deler av avtalen din kan du kontakte Servicetorget på telefon 66 90 90 90.

Priser

Renovasjonsgebyret deles opp i et grunnbeløp og et variabelt beløp.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonen i Asker. Dette beløpet er for tiden 1 338,01 kr per år, inkludert mva. Vi tilbyr også sommertømming for fritidseiendommer fra 15. april til 15. oktober og da er grunnbeløpet på 669,01 kr per år, inkludert mva.

Variabelt beløp

Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen din. Det betyr at du kan ha så store beholdere til kildesortert avfall du vil uten noen ekstra kostnad. Med andre ord, kildesortering lønner seg også økonomisk.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter selvkostprinsippet. Dette betyr at du betaler for det renovasjonen koster - ikke mer og ikke mindre.

Dette er de variable beløpene
Type beholder til restavfall Pris inkl. mva.
2-hjuls beholder (140 - 360 l) kroner per liter 14,33
4-hjuls beholder (660 - 1000 l) kroner per liter 13,53
Stor container (> 1100 l) kroner per liter 10,16
Priser for tilleggstjenester
Type tjeneste Pris inkl. mva.
Henteavstand 10 - 20 m per år 940,03
Henteavstand 20 - 30 m per år 1 253,05
Ekstratømming papir og plastemballasje per henting* 356,25
Ekstratømming rest- og matavfall per henting* 356,25
Ekstratømming rest- og matavfall, mellomuke, per stk.** 100,00
Ekstratømming nedgravd container, per stk. 1 318,75
Ekstratømming stålcontainer, per stk. 1 050,00
Opprydning ved avfallsløsning ved tømming 1 250,00
Rengjøring av 2-hjuls beholder, per stk.*** 132,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder, per stk.*** 198,00
Rengjøring av nedgravde containere, per stk.*** 1 100,00
Komposteringsfratrekk hvis ikke matavfallsbeholder per år -250,80
Sekk til restavfall (kun øyrenovasjon) 2 005,50
Sekk til restavfall (1/2, kun øyrenovasjon) 1 002,75

*) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

**) Tømming i mellomuke kan bestilles for 3 måneder om gangen i sommerhalvåret (15. april - 15. oktober).

***) Ved vask av beholdere kan ventetiden være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde beholdere. Hvis man ønsker vask uten å vente kan man betale et oppmøtegebyr på kroner 1 200.

Priseksempler
Eksempler Pris i kroner inkl. mva. per år per husstand
Standardavtale, 140 liter til restavfall 3 344,21
Storhusholdning, 240 liter til restavfall 4 777,21
Samarbeid 2 husstander om 140 liter til restavfall 2 341,11
Samarbeid 2 husstander om 240 liter til restavfall
eller
Samarbeid 3 husstander om 360 liter til restavfall
3 057,61
Samarbeid 4 husstander om 360 liter til restavfall 2 627,71
Samarbeid 5 husstander om 660 liter til restavfall 3 123,97
Samarbeid 10 husstander om 660 liter til restavfall 2 230,99
Samarbeid 50 husstander om 3000 liter restavfall, nedgravd løsning 1 947,61
Samarbeid 100 husstander om 5000 liter restavfall, nedgravd løsning 1 846,01
4-ukers hentefrekvens restavfall (standardavtale) 2 341,11
Sommerrenovasjon for fritidsboliger 1 672,11

Fritak fra renovasjonsavgift

For hytter har vi en egen side som du finner her

For boliger som ikke er hytter kan du søke om fritak hvis boligen skal stå tom i mer enn seks måneder. 

Søknaden må inneholde:

  • søkers navn, bostedsadresse og telefonnummer/e-post
  • opplysninger om eiendommen, inkludert gårds- og bruksnummer og adresse
  • begrunnelse for søknaden
  • tidsperiode du søker om fritak (inntil ett år)

Søknad sendes elektronisk til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller per brev til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker