Endring i tømmedager i påsken

På grunn av helligdagene i påsken blir det endringer i tømmedagene.

Renovatør i arbeid
Foto: Torbjørn Tandberg

Tømmedager i påsken

Som følge av helligdagene i påsken kan det hende at avfallet ditt blir tømt på en annen ukedag enn vanlig. Du finner tømmedagene for påsken 2024 i tabellen under.

Tømmedagene som du finner i vår digitale tømmekalender eller appen Min Renovasjon viser kun den første mulige tømmedagen din. Det vil si at hvis din ordinære tømmedag var onsdag 5. april, og ny tømmedag er enten mandag 3. april eller tirsdag 4. april, så vises kun 3. april i kalenderen. 

Ordinær tømmedag Ny tømmedag
Mandag 25. mars Lørdag 23. mars
Tirsdag 26. mars Mandag 25. mars
Onsdag 27. mars Mandag 25. mars eller tirsdag 26. mars
Torsdag 28. mars Tirsdag 26. mars
Fredag 29. mars Onsdag 27. mars
Mandag 1. april Tirsdag 2. april
Tirsdag 2. april Tirsdag 2. april eller onsdag 3. april