Takk for din søknad. Husk at du må ettersende følgende per post:

  • Kopi av fødselsattest for barnet
  • Originalkvitteringer for kjøp av tøybleier

Sendes til:

Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling
Postboks 353
1372 Asker