I 2016 ble det målt at hver Askerbøring kastet 38,9 kg mat som kunne vært spist. I 2018 målte vi en nedgang til 36,7 kg. Det betyr at vi reduserte mengden matsvinn med totalt 134 tonn. Vi er på riktig vei! Hva hver og en av oss gjør, spiller en viktig rolle.

Matsvinn er et tema som har fått stor oppmerksomhet i alle medier og kanaler de siste årene. Asker kommunes satsing på redusert matsvinn har dermed fått god drahjelp. Med en vedtatt målsetting om å redusere matsvinnet med 30 % innen 2025, er det godt å se at vi har tatt de første stegene.

Vinn-vinn

Totalt for hele kommunen ble matsvinnet redusert med 134 tonn i 2018. Dette har spart innbyggerne for ca. 123 kr per person - godt over 7 millioner kroner til sammen. I tillegg har det redusert utslipp tilsvarende 482,4 tonn CO2, så dette må kunne kalles en vinn-vinn situasjon.

Restematsuksess!

I tillegg til det nasjonale fokuset på matsvinn så har Asker kommune hatt en rekke lokale tiltak de siste årene. Sammen med Framtiden i våre hender har vi gjort flere tiltak som en del av kampanjen «MatVinn». Blant de største og viktigste som bør nevnes er:

  • Gjesteundervisning på 9. trinn i faget Mat og helse
  • Workshop med SFO-ansatte
  • Restematkurs med den franske kokken Celine Battedou
  • MatVinn-stand på Ombruksfestivalen i Asker sentrum med tips og råd om matvarer, rester, oppbevaring mm.

Hva er egentlig matavfall og matsvinn?

Rester fra matlaging, som skall, kjerner/frø og andre ikke-spisbare deler av maten vår, vil vi alltid produsere. Det er dette som er matavfall. Matsvinn er den maten vi kunne og burde ha spist, men som av forskjellige grunner ender opp med å bli kastet. Matsvinn er faktisk mat som det blir brukt store mengder ressurser på å produsere og frakte, men som ender opp i søppelbøtta. Så spis opp maten din og ikke kjøp mer enn du trenger! 


Mens matsvinn er et problem, er matavfall en ressurs. Askers matavfall blir levert til Den magiske fabrikken i Vestfold. Her blir matavfallet gjort om til biogass, som brukes som klimanøytralt drivstoff, og til økologisk biogjødsel. I 2018 ble matavfallet fra Asker gjort om til nok biogass til å kunne kjøre en buss rundt jorden mer enn 25 ganger. Det ble også laget nok gjødsel til å gjødsle omtrent 1 950 mål med kornproduserende jordbruksareal, det er nok til å lage to millioner brød!

Den lille innsatsen du gjør for å redusere matsvinnet ditt og sortere ut matavfallet har kanskje en større effekt enn du tror?