Næringsdrivende som leverer farlig avfall til Yggeset må fylle ut elektronisk skjema. Les mer om dette under Aktuelt, nederst på siden.

Om Yggeset

Priser og avfallstyper

 • Det er mulig å benytte bankkort, men ikke kredittkort hos oss.

Private med avfallskort

På Yggeset kan private med avfallskort levere blandet avfall på inntil 150 kg til kr 50. Har du med mer enn 150 kg må du betale kr 1 per kg.

For andre typer avfall gjelder følgende:

 • trevirke kr 450 per tonn + mva
 • rene masser (stein, jord, fliser, Leca) kr 360 per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter) kr 750 per tonn + mva
 • Metall, uansett mengde kr 50

Det er også flere typer avfall som det er gratis å levere. Da må du opplyse om at du bare har med noe av følgende i bilen:

 • impregnert trevirke
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter
 • farlig avfall (for eksempel maling, sparkel, spraybokser,olje, parafin, impregnert trevirke, lysstoffrør)
 • elektrisk avfall
 • bilbatterier, småbatterier og lyspærer
 • asbest og eternitt

Du kan også kjøpe kompoststrø, 50 liter sekker til kr 115 per sekk.

Næringskunder og private uten avfallskort

Blandet avfall fra første kilo, per tonn 1 125 kroner eksklusiv mva, 1 400 kroner inklusiv mva.

Egne priser for sorterte avfallstyper:

 • blandet avfall kr 1,12 pr. kilo + mva
 • trevirke kr 630 per tonn + mva
 • rene masser (stein, fliser, Leca) kr 630 per tonn + mva
 • metall, uansett mengde kr 70
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter kr 350 per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter) kr 1 050 per tonn + mva
 • farlig avfall, forskjellige priser i forhold til type avfall
 • impregnert trevirke kr 2 800 per tonn + mva
 • elektrisk avfall og hvitevarer kr 1 120 per tonn + mva
 • asbest og eternitt kr 1 718 per tonn + mva
 • vinduer 1965-1975 PCB kr 1 300 per tonn + mva
 • vinduer 1976-1990 Klorparafiner kr 11 200 per tonn + mva
 • vinyl og gulvbelegg kr 12 740 per tonn + mva

Vi har dessverre ikke salg av hagejord eller bark, og driver heller ikke containerutleie. Se kompostportalen.no for hvor du kan finne god kompostbasert jord.

Sorter avfallet ditt på forhånd, så går det raskere. Flytende produkter leveres i tett emballasje som er godt merket. Ingen retur av emballasjen. På sortere.no ser du hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Gjenvinningsstasjonen består av følgende avdelinger:

 • Avfall til deponi
 • Bildekk 
 • Brennbart restavfall
 • Brukbare gjenstander
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Ikke-brennbart restavfall
 • Impregnert trevirke
 • Jernskrap og metaller
 • Klær og sko
 • Kvist- og hageavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plastemballasje
 • Trevirke
 • Isopor

Bilde fra Yggeset avfallspark

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 07.00-15.30
Torsdag: 07.00-19.00
Lørdag: 08.00-14.00

Avfall fra næringskunder kan leveres alle hverdagen mellom klokken 07.00 - 15.30 (ikke lørdager).

Stengt søn- og helligdager, påskeaften, 1. mai samt jule- og nyttårsaften. Hverdager romjulen 08.00 - 15.00.

Telefon

66 76 16 98

Besøksadresse

Yggesetveien 14
1389 Heggedal