Næringsdrivende som leverer farlig avfall til Yggeset, skal fra 1.5.2016 benytte elektronisk skjema.

Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt

Fra 1. mai kan du som næringsdrivende ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, skal du registrere deg som bruker hos Avfallsdeklarering.noog deklarere farlig avfall digitalt.

Her kan du lese mer om ordningen.

Husk å registrere deg og sette deg inn i ordningen før du som næringsdrivende skal levere farlig avfall på Yggeset.