Det blir ikke sent ut avfallskort for 2017 til innbyggere i Asker.

Vi ønsker å gjøre det enkelt for våre innbyggere å levere avfall til Yggeset. Fra 2017 skal du derfor ikke lenger ha med avfallskort når du benytter Yggeset avfallspark. Priser og betingelser for levering av avfall for privatpersoner blir det samme som tidligere. For næringskunder gjelder egne priser.