Privatpersoner kan levere juletreet sitt gratis på Yggeset

Juletrær leveres som hageavfall og blir sent til jordproduksjon. Se kompostportalen.no for hvor du kan kjøpe god kompostbasert jord.