Alle husstander får tilsendt et avfallskort hvert år. Dette må du ha med når du leverer avfall på Yggeset, ellers vil du måtte betale næringspris.

Ikke mottatt, eller mistet kort? 

Dersom du ikke har fått avfallskort, eller har mistet det, kan du hente nytt på Servicetorget eller bestille på AskerDialogen for å få tilsendt nytt.

avfallskortet

Hvorfor må du ha avfallskort?

Hensikten med Avfallskortet er å registrere om den som leverer avfallet er innbygger i Asker. Yggeset avfallspark er nemlig primært til for våre egne innbyggere. Derfor vil kunder fra andre kommuner og næringskunder betale andre priser for levering av avfall enn innehavere av avfallskortet. Oppbevar gjerne avfallskortet i bilen slik at du kan vise det hver gang du kommer til Yggeset.