Alle husstander i Asker har fått tilsendt avfallskort for 2016. Dette må du ha med når du leverer avfall på Yggeset, ellers vil du måtte betale næringspris.

Ikke mottatt, eller mistet kort? 

Dersom du ikke har fått avfallskort, eller har mistet det, kan du hente nytt på Servicetorget eller bestille på AskerDialogen for å få tilsendt nytt.

Slutt på avfallskort i 2017

Det blir ikke sent ut avfallskort for 2017 til innbyggere i Asker. Vi ønsker å gjøre det enkelt for våre innbyggere å levere avfall til Yggeset. Fra 2017 skal du derfor ikke lenger ha med avfallskort når du benytter Yggeset avfallspark.  Priser og betingelser for levering av avfall for privatpersoner blir det samme som tidligere. For næringskunder gjelder egne priser.

avfallskortet