Hageavfall som leveres til Yggeset leveres videre for produksjon til jord. Kompostportalen.no gir deg informasjon om hvor du kan finne god kompostbasert jord.

Unngå hagerømlinger

Bruk kommunens hageavfallsmottak. Ved å levere hageavfall på Yggeset kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Hagerømlinger - fra prydplanter til svartelitearter.

Det er ikke lovlig å dumpe hageavfall i naturen! Les mer om fremmede arter - Fylkesmannen i Akershus. Hvis du ser nye forekomster av fremmede arter i kommunen, kan du legge inn forekomsten i Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no eller sender relevante opplysninger i en e-post til natur- og idrettsavdelingen i kommunen

Truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Fremmede arter som skal forbrennes/legges i restavfallet:

  • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon. På forsidebildet ser du et en forekomst av Kjempespringfrø.
  • Parkslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
  • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
  • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve  50 år i jorden!