Sorter avfallet ditt på forhånd, så går det raskere. Flytende produkter leveres i tett emballasje som er godt merket. Ingen retur av emballasjen.

På sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Gjenvinningsstasjonen består av følgende avdelinger:

 • Avfall til deponi
 • Bildekk 
 • Brennbart restavfall
 • Brukbare gjenstander
 • Båter. Vi tar imot enkle fritidsbåter, kanoer og kajakker inntil 15 fot (4,57 meter) gratis. Båter med aluminiumsskrog og båtmotorer er det ikke gratis å levere. Husk å ta med legitimasjon og utfylt skjema fra Miljødirektoratet. Skjema og mer informasjon om ordningen finner du her
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Skal du levere asbest/eternitt må dette være forsvarlig innpakket i to lag med 0,2 mm bygningsplast. større mengder kan leveres på pall.)
 • Glass- og metallemballasje
 • Ikke-brennbart restavfall
 • Impregnert trevirke
 • Jernskrap og metaller
 • Klær og sko
 • Kvist- og hageavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plastemballasje
 • Trevirke
 • Isopor

Se priser for innlevering av de ulike avfallstypene - private og næringsdrivende.