Sorter avfallet ditt på forhånd, så går det raskere. Flytende produkter leveres i tett emballasje som er godt merket. Ingen retur av emballasjen.

På sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Gjenvinningsstasjonen består av følgende avdelinger:

 • Avfall til deponi
 • Bildekk 
 • Brennbart restavfall
 • Brukbare gjenstander
 • Båter (Vi tar imot enkle fritidsbåter inntil 18 fot. Kontakt Yggeset før levering.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Skal du levere asbest/eternitt må dette være forsvarlig innpakket i to lag med 0,2 mm bygningsplast. større mengder kan leveres på pall.)
 • Glass- og metallemballasje
 • Ikke-brennbart restavfall
 • Impregnert trevirke
 • Jernskrap og metaller
 • Klær og sko
 • Kvist- og hageavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plastemballasje
 • Trevirke
 • Isopor

Se priser for innlevering av de ulike avfallstypene - private og næringsdrivende.