Hvis du har ting du ikke lenger trenger selv, sørg for at tingene blir brukt om igjen av andre. Da unngår vi at dette blir avfall, men i stedet går til ombrukt og får lengere levetid slik at vi sparer miljøet.

Hvor kan jeg levere til ombruk