Priser for privatpersoner og næringskunder.

Det er mulig å benytte bankkort og kredittkort hos oss.

Private

På Yggeset kan private levere blandet avfall på inntil 150 kg for 50 kroner. Har du med mer enn 150 kg må du betale 1 krone per kg.

For andre typer avfall gjelder følgende:

 • trevirke kr 450 per tonn + mva
 • rene masser (stein, jord, fliser, Leca) kr 360 per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter) kr 750 per tonn + mva
 • Metall, uansett mengde kr 50

Noen avfallstyper er det er gratis å levere. Da må du opplyse om at du bare har med noe av følgende i bilen:

 • impregnert trevirke
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter
 • farlig avfall (for eksempel maling, sparkel, spraybokser,olje, parafin, impregnert trevirke, lysstoffrør)
 • elektrisk avfall
 • bilbatterier, småbatterier og lyspærer
 • asbest og eternitt

Du kan også kjøpe kompoststrø, 50 liter sekker for 115 kroner per sekk.

Næringskunder

Blandet avfall fra første kilo, per tonn 1 125 kroner eksklusiv mva, 1 400 kroner inklusiv mva.

Egne priser for sorterte avfallstyper:

 • blandet avfall: 1,12 kroner per kilo + mva
 • trevirke: 630 kroner per tonn + mva
 • rene masser (stein, fliser, Leca): 630 kroner per tonn + mva
 • metall, uansett mengde: 70 kroner
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter: 350 kroner per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter): 1 050 kroner per tonn + mva
 • farlig avfall: forskjellige priser for type avfall
 • impregnert trevirke:  2 800 kroner per tonn + mva
 • elektrisk avfall og hvitevarer: 1 120 kroner per tonn + mva
 • asbest og eternitt: 1 718 kroner per tonn + mva
 • vinduer 1965-1975 PCB: 1 300 kroner per tonn + mva
 • vinduer 1976-1990 Klorparafiner: 11 200 kroner per tonn + mva
 • vinyl og gulvbelegg: 12 740 kroner per tonn + mva
 • Maskinell bistand (for eksempel lossing): 750

Vi har dessverre ikke salg av hagejord eller bark, og driver heller ikke containerutleie. Se kompostportalen.no for hvor du kan finne god kompostbasert jord.