Næringsdrivende som leverer farlig avfall til gjenvinningsstasjonen må fylle ut et elektronisk skjema.

Deklarer farlig avfall digitalt før du leverer

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, skal du først registrere deg som bruker hos Avfallsdeklarering.noog deklarere farlig avfall digitalt.