Slutt på avfallskort i 2017

Fra 2017 blir det ikke sendt ut avfallskort til innbyggere i Asker. Fra 2017 trenger du derfor ikke lenger ha med avfallskort når du benytter Yggeset gjenvinningsstasjon.  

Priser og betingelser for levering av avfall for privatpersoner blir det samme som tidligere. For næringskunder gjelder egne priser.