Slutt på avfallskort i 2017

I 2017 ble det slutt på ordningen med avfallskort til innbyggere i Asker. Du trenger derfor ikke lenger ha med avfallskort når du benytter Yggeset gjenvinningsstasjon.  

Priser og betingelser for levering av avfall for privatpersoner blir det samme som tidligere. For næringskunder gjelder egne priser.