Sorter avfallet ditt på forhånd, så går det raskere. Flytende produkter leveres i tett emballasje som er godt merket. Ingen retur av emballasjen.

På sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen:

 • Rene masser (betong, stein, grus og jord)
 • Bildekk 
 • Brennbart restavfall
 • Brukbare gjenstander
 • Båter. Vi tar imot enkle fritidsbåter, kanoer og kajakker inntil 15 fot (4,57 meter) gratis. Båter med aluminiumsskrog og båtmotorer er det ikke gratis å levere. Husk å ta med legitimasjon og utfylt skjema fra Miljødirektoratet. Skjema og mer informasjon om ordningen finner du her
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Skal du levere asbest/eternitt må dette være forsvarlig innpakket i to lag med 0,2 mm bygningsplast. større mengder kan leveres på pall.)
 • Glass- og metallemballasje
 • Ikke-brennbart restavfall
 • Impregnert trevirke
 • Jernskrap og metaller
 • Klær og sko
 • Kvist- og hageavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plastemballasje
 • Trevirke
 • Isopor

Se priser for innlevering av de ulike avfallstypene - private og næringsdrivende.

Dette tar vi ikke imot:

 • Asfalt leveres til godkjent mottak
 • Bilvrak - ta kontakt godkjent bilopphuggingsmottak
 • Eksplosiver og ammunisjon - ta kontakt politiet for levering
 • Fyrverkeri -  ta kontakt forhandler for levering
 • Matavfall leveres i matavfallsbeholder du har hjemme
 • Oljetanker tas kun imot dersom det kan leveres renhetsbevis som er maks 24 timer gammelt. Hvis ikke må du kontakte godkjent mottak for levering.
 • Medisiner leveres til apotek
 • Smittefarlig avfall må leveres til godkjente mottak. Kontakt kommuneoverlegen for godkjent mottak.
 • Døde dyr - kontakt veterinær eller godkjent mottak for organisk avfall.
 • Båter som er over 15 fot skal leveres til godkjente mottak.